Готові роботи
1. Зображення попиту: графічне, табличне та аналітичне. Цінові та нецінові детермінанти попиту. 2. Поняття лінії бюджету, її побудова. 3. Задача: Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні, якщо відомо, що при ціні 5 гр.од. обсяг попиту на

1. Зображення попиту: графічне, табличне та аналітичне. Цінові та нецінові детермінанти попиту. 2. Поняття лінії бюджету, її побудова. 3. Задача: Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні, якщо відомо, що при ціні 5 гр.од. обсяг попиту на (ID:158235)

ПредметЕкономічна теорія
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 10
Зміст 1. Зображення попиту: графічне, табличне та аналітичне. Цінові та нецінові детермінанти попиту. 2. Поняття лінії бюджету, її побудова. 3. Задача: Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні, якщо відомо, що при ціні 5 гр.од. обсяг попиту на даний товар склав 2 млн. шт. в рік, а при ціні 6 гр.од.- 1 млн.шт. в рік.
Ціна(грн.) 20
Зразок роботи:
Зображення попиту: графічне, табличне та аналітичне. Цінові та нецінові детермінанти попиту Базовими поняттями мікроекономічного аналізу є попит та пропозиція. Попит (demand) - це кількість продукту, яку покупці хочуть і в змозі придбати за певної ціни і за визначений проміжок часу. Отже, він показує співвідношення між рівнем цін та кількістю придбаного товару за певний проміжок часу за інших однакових умов. Така залежність має спадаючий характер і називається законом попиту. Закон попиту визначає, що на будь-якому ринку за інших однакових умов чим нижчою є ціна товару, тим більшу кількість покупці хочуть і можуть купити. Дія закону попиту пояснюється наступними причинами: • діє принцип спадної граничної корисності товару: кожна наступна одиниця товару приносить менше задоволення споживачу, тому він купує додаткові одиниці лише за умов зниження ціни на товар; • покупці купують більшу кількість товарів, якщо ціни на них знижуються і навпаки, при високій ціні кількість купленого товару зменшується; • ефект доходу і заміщення: ефект доходу проявляється в тому, що за умов нижчої ціни на товар зростає купівельна спроможність грошового доходу покупця (на ті ж само гроші можна придбати більшу кількість товару), а ефект заміщення призводить до того, що при зниженні ціни на товар він стає відносно дешевшим і його споживання зростає, «заміщуючи» більш дорогі товари.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет