Готові роботи

Попит і пропозиція (ID:28362)

РозділЕкономічна теорія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 40
Зміст Вступ Розділ 1 теоретичні основи і характеристики попиту і пропозиції 1.1 Попит як економічна категорія і його основні характеристики 1.2 Основні види попиту і фактори, які його визначають 1.3. Економічна природа пропозиції та її особливості 1.4 Еластичність попиту і пропозиції Розділ 2 взаємодія попиту і пропозиції та їх рівновага 2.1 Закон попиту і пропозиції та особливості його застосування 2.2 Сутність ринкової рівноваги та рівноважної ціни та умови, за яких вони виникають 2.3 Особливості взаємодії попиту і пропозиції на різних типах ринку Висновки Список використаної літератури Політична економія, що обслуговувала адміністративно-командну систему, вважала, що ринкова економіка в умовах капіталізму має хаотичний характер розвитку.Насправді ж ринкова економіка здатна до саморегулювання. Воно відбувається під впливом вільної конкуренції, постійної зміни цін, регулювання економічних процесів на основі співвідношення попиту і пропозиції. Хоча в ринковій економіці можливі прорахунки, але по кожному товару встановлюється певний рівень ціни на основі рівноваги попиту і пропозиції. Діє система саморегулювання. У кожний певний момент виникає конкретна рівновага між попитом і пропозицією. І ця рівновага досить ефективна.При встановленні такої рівноваги випуск продукції досягає економічно доцільного, витрати чинників виробництва — мінімального рівня. В результаті, як дотепно зауважує П. Самуельсон, людям, які люблять яблука, ніхто не пропонує апельсини, і навпаки. Пропозиція представлена результатами господарської діяльності (виробництва), що набувають товарного вигляду і можуть бути доставлені на ринок у певному обсязі і в певний час. Еволюція товарного виробництва і розвиток суспільного поділу праці зумовили переміщення функції реалізації товарів та послуг на ринку від безпосереднього виробника до торгівлі. Вплив цієї функції на стан пропозиції може бути вагомим, але вирішальною передумовою ринкової пропозиції залишається обсяг виробництва. Розбіжність у кількісній визначеності виробництва певних продуктів чи послуг та пропозиції їх може зумовлюватися відставанням у розвитку виробничої інфраструктури, що відповідає за своєчасну появу результатів виробництва на ринку. Іншою причиною можуть бути технологічні та організаційно-економічні порушення, що призводять до невідповідності споживчих якостей вироблюваної продукції чи послуг існуючому попиту.
Ціна(грн.) 60

Замовлення

Замовлення