Готові роботи
Поиск:
 
Тип
Рік написання:
okОчистити фiльтр

Готові роботи з дисципліни “Етика” - Сторінка №2

Назва:Ціна:Стор.:
Етико-релігійна толерантність(Етика / контрольна | 2017)40 грн16
Етичний кодекс корпорації: формування та типи(Етика / курсова | 2010)100 грн46
Етичні погляди Гегеля(Етика / контрольна | 2009)20 грн14
ЄУФІМБ, варіант №1, Етика, №1843(Етика / контрольна | 2007)50 грн22
ЄУФІМБ, варіант №2, Етика, №1844(Етика / контрольна | 2007)50 грн14
Завдання 1. Поясніть, чому А. Швейцер відкидає звичні форми благочинної діяльності? Як можна пояснити духовний переворот, що примусив Швейцра змінити життя. Охарактеризуйте з точки зору добра та зла етику благоговіння перед життям. Чому філософ вважав,(Етика / контрольна | 2009)20 грн13
Завдання 1. Проаналізуйте специфіку морального закону І.Канта. Наведіть класифікацію імперативів, які, за І. Кантом, регулюють поведінку людей. Охарактеризуйте категоричний імператив. Поясність три формули цього імператива. Покажіть, яку роль в етичній(Етика / контрольна | 2009)20 грн8
Завдання 1. Проаналізуйте етичний раціоналізм Сократа та покажіть його зв’язок з принципом індивідуальної особистої відповідальності. Як ви гадаєте, чому філософ-мораліст вважав, що свідомо створене зло краще, ніж несвідоме? Доведіть, що теза Сократа “доб(Етика / контрольна | 2009)20 грн17
Київ, Варіант №1, Етика, №2759(Етика / контрольна | 2005)50 грн27
Київ, Варіант №2, Етика, №2760(Етика / контрольна | 2005)50 грн18
КНАУ, варіант № 1, Етика, №2822(Етика / контрольна | 2007)50 грн24
Культура мовлення як запорука успіху у діловому спілкуванні(Етика / контрольна | 2012)40 грн14
Культура підприємницької діяльності(Етика / реферат | 2013)120 грн12
Людина у світі цінностей: проблема смисложиттєвого вибору.(Етика / стаття | 2014)договірна грн4
Мораль и бизнес: какие есть точки соприкосновения.(Етика / реферат | 2019)80 грн6
Мораль и религия(Етика / реферат | 2011)30 грн19
МОРАЛЬНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ(Етика / стаття | 2016)89 грн3
Моральне зло(Етика / контрольна | 2009)20 грн9
Моральний зміст патріотизму.(Етика / контрольна | 2013)50 грн23
Ніжин, Варіант №1, Естетика, №3251(Етика / контрольна | 2011)50 грн20
Назад до списку дисциплін