Готові роботи
" Буковинські періодичні видання в період панування Австро-Угорської імперії"

" Буковинські періодичні видання в період панування Австро-Угорської імперії" (ID:127434)

ПредметЖурналістика та видавнича справа
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 50
Зміст 1. Вступ……………………………………………………………..2-4 2. Історичне становище буковинських земель в період Австро-Угорського правління…………………………………………..5-10 3. Процес книговидавничої справи на Буковині від XVIII до початку XX століття………………………………………………………11-14 4. Розвиток буковинської преси, «Руська бесіда» та перші періодичні україномовні видання…………………………………………...15-23 5. Газета «Буковина»……………………………………………….24-34 6. Буковинські періодичні видання ХХ століття…………………35-40 7. Від думки до слова, від слова до дії……………………………41-43 8. Висновки………………………………………………………….44-45 9. Література………………………………………………………..46-50
Ціна(грн.) 1000
Зразок роботи:
Українська преса Буковини на різних етапах зазнавала переслідувань та цензурних утисків. Не зважаючи на ці обставини важкі соціально-економічні умови, низьку матеріальну забезпеченість буковинських селян, бідність інтелігенції, змушеної передовсім боротися за власне виживання, відсутність умов для здобуття освіти рідною мовою, українська преса краю постійно була пов’язана зі своїм читачем не тільки духовно, а й матеріально. Вона ніколи не мала щедрих меценатів, а виживала завдяки безпосередній партії. Таке розмаїття власників друкованих органів зумовило той факт, що на сторінках преси, крім об’єктивних поглядів, оцінок та інтерпретацій подій і фактів було багато неправдивої інформації, зумисних перекручень, а іноді й фальсифікацій. Пояснюється це гострою політичною боротьбою різних організацій, партій і товариств, полярністю їх духовних та національних цінностей. Тому газетні та журнальні публікації вимагали всебічного аналізу, перевірки й зіставлення фактів з архівними документами та опублікованими матеріалами. Преса — своєрідне й багатопланове історичне джерело як за змістом, так і за структурою опублікованих матеріалів. Незважаючи на те, що українська преса як вид наративного джерела є явищем відносно пізнього часу, на порозі XXI ст. вона становить потужний, неоціненний і мало вивчений пласт історичної інформації, без якої не може обійтися жоден дослідник минулого. Безумовну цінність мають надруковані тексти-джерела (законодавчі акти, статистичні відомості, програми та статути партій і товариств, епістолярні пам'ятки та ін.). Не менш важливими є і різножанрові газетні публікації, основу яких становить багатий подієво-фактичний матеріал. На шпальтах періодичних видань відбивалася і фіксувалася історична епоха з усіма її характерними ознаками: суспільно-соціальними, економіко-правовими, духовними. Видання газетно-журнального типу, таким чином, передають наступним поколінням факти, свідчення доби, "живі" документи-слова, з допомогою яких та з урахуванням інших джерел дослідники мають змогу створити об'єктивну, правдиву картину минулого.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет