Готові роботи
"Походження та освітній рівень друкарів"

"Походження та освітній рівень друкарів" (ID:153335)

ПредметЖурналістика та видавнича справа
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 29
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАСНОВНИКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДРУКАРСЬКОЇ ТА РЕДАКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ 1.1. Вихідці з міщанського та релігійного середовища 1.2. Діячі освіти, учені, письменники РОЗДІЛ 2. РЕПЕРТУАР СТАРОДРУКІВ 2.1. Богослужбові книги 2.2. Наукові праці 2.3. Навчальні видання РОЗДІЛ 3. РЕДАКТОРСЬКІ НОВОВВЕДЕННЯ, СПОНУКАНІ ДРУКАРСТВОМ 3.1. Структурування ранніх книжкових видань 3.2. Прогресивні друкарські вдосконалення ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
ВСТУП У короткому огляді раннього українського друкарства варто згадати імена тих, хто безпосередньо був причетний до непізнаної й досі таїни творення Книги, хто своїми руками і розумом залишив по собі найкращий пам'ятник – українські книжкові шедеври. До становлення і ствердження видавничої справи на теренах нашої держави були причетні сотні, тисячі різних за житейськими долями, суспільними, релігійними і просто людськими якостями особистості. Входили ці люди в історію по-різному: хто – переконливим служінням справі, щирою вірою в потрібність і важливість її божественного призначення, просвітницького, "будительського" начала, хто – з корисливих міркувань. Одне беззаперечне: переважна більшість тих, хто чесно і самовіддано виорав на довгій ниві українського друкарства першу борозну, хто засіяв у неї свої мудрі зерна-сторінки, вічно будуть "світильниками невсипущими" для все нових і нових поколінь нащадків на їхній непростій дорозі до світла, знань, справедливості й добра. Тема нашої курсової роботи: походження та освітній рівень друкарів. Досі в Україні не створено цілісного монографічного дослідження, в якому історія видавничої справи базувалася б не на застарілих ідеологічних концепціях і догмах, а враховувала новий матеріал. Саме тому питання походження засновників українського друкарства є важливим та актуальним не лише для продовження цієї справи, а й для усвідомлення українцями цінності своєї культури. Мета дослідження: детально дослідити дану тему, простежити розвиток українського друкарства, охарактеризувати тих, хто безпосередньо був причетний до таїни творення української книжкових шедеврів, їх походження та освітній рівень. Оволодіти первинними навичками дослідницької роботи з інформаційними матеріалами, проаналізувати, сформулювати висновки, пропозиції та рекомендації з предмету дослідження. Дана тема ставить перед нами такі завдання: 1) Проаналізувати наукову, пізнавальну, художню літературу з метою вивчення походження й освітнього рівня українських друкарів; 2) Розглянути погляди науковців на роль українських друкарів у ствердженні вітчизняної школи редагування; 3) Ознайомитись та проаналізувати діяльність діячі освіти, учених та письменників; 4) Розглянути тематичний репертуар стародруків; 5) Дослідити редакторські нововведення, спонукані друкарством. Об’єкт дослідження – процес створення вітчизняної школи редагування. Предмет дослідження – українські друкарі, їх походження та освітній рівень. Новизна та практичне значення: дослідження такого плану виконується вперше. Дана тема досі не була досліджена в такому ракурсі. Результати дослідження можуть використовуватись при вивченні курсів історії видавничої справи та редагування різних видів літератури. Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел – література та додатки.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет