Готові роботи

Есе "Поняття стилю і жанру" (ID:181516)

ПредметЖурналістика та видавнича справа
Тип роботи інше
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 3
Зміст СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Горобец О. Б. Стиль и жанр: соотношение и взаимосвязь понятий [Текст] // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2008. – Вып. 1. – Ч. 1. – С.76-80. – ISSN 1997-2911. 2. Основні поняття стилістики. [Електронний ресурс]. Назва з екрану. Режим посилання: http://mova.vn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12:2011-01-04-17-29-57&catid=5:2011-01-04-16-02-09&Itemid=12 3. Поняття стилю та жанру української літературної мови. Найважливіші риси, які визначають офіційно-діловий стиль. [Електронний ресурс]. Назва з екрану. Режим посилання: http://neparsja.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1178:2012-08-13-13-09-37&catid=205:2011-08-21-09-10-50&Itemid=231 4. Українська мова та література. Комплексний довідник [Текст] / Укладачі Марченко А. С., Марченко О. Д., Попко О. Г., Співак Т. К., Черсунова Н. І., Якименко О. О. – Харків: ФОП Співак В. Л., 2010. – 704 с. – ISBN 978-966-2342-10-9.
Ціна(грн.) 60
Зразок роботи:
Мова, яка обслуговує усі сфери діяльності людини, - це засіб людського спілкування. Різні висловлювання можуть істотно відрізнятися одне від одного загальним способом викладення. Зумовлено це не тільки змістом висловлювань, але й комунікативною метою автора – тим, яку функцію він покликаний виконати. Залежно від призначення тексту добираються й мовні засоби, здатні забезпечити досягнення мети. Так виникають різновиди висловлювань, які обслуговують різні сторони суспільного життя. Їх називають стилями (від латин. stilus – паличка для письма)[4, 595].

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет