Готові роботи
Україна у складі СРСР: юридичне возз'єднання основних етнічних українських земель

Україна у складі СРСР: юридичне возз'єднання основних етнічних українських земель (ID:137193)

ПредметІсторія
Тип роботи стаття
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 3
Зміст Література Історія України (за ред. В.А. Смолія). – К.: Альтернатива, 1997. – 416 с. Кульчицький С.В. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр.) / С.В. Кульчицький. – Дрогобич: Відродження, 1995. – 296 с. Кульчицький С.В. Коли і як відбулося возз’єднання Західної України з УРСР // Укр.істор.журнал. – 2009. - №5. – С. 121-132 Кучерепа М. Радянський режим на Волині (1939-1941 рр.) / В. Вісин, М. Кучерепа // 1939 рік в історичній долі України і українців.- Львів: Просвіта, 2001. – С.160-170 Радянська Буковина. 1940-1945 рр. Документи і матеріали. – К.:Політвидав., 1967. – 411 с. Субтельний О. Україна. Історія / О. Субтельний. - Львів: Світ, 1991. – 512 с.
Ціна(грн.) 30
Зразок роботи:
Входження України до складу СРСР у 1922 році, що відбивало і прагнення радянських республік до оптимально-максимального використання їх природних ресурсів, поряд із негативними, мало і позитивні наслідки. Це, на наш погляд, дало змогу здійснити віковічну мрію українців про воз'єднання основних етнічних українських земель. ...... Отже, юридичне оформлення та возз’єднання всіх етнічних українських земель в єдиній державі знаменувало здійснення споконвічних мрій і прагнень українського народу. Воно було подією великого історичного та державотворчого значення. Возз'єднання створило найсприятливіші умови й можливості для всебічного розвитку економіки і культури, для піднесення матеріального добробуту та знаменувало закінчення цілої епохи боротьби за єдність, стало доленосним актом надзвичайної ваги в історії України та української дипломатії та державотворення.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет