Готові роботи
Економічна політика в роки Голодомору 1932-1933 рр. в УРСР

Економічна політика в роки Голодомору 1932-1933 рр. в УРСР (ID:213068)

ПредметІсторія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 33
Зміст ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Характеристика політики колективізації сільського господарства в УРСР наприкінці 1920-х - початку 1930 років………………………………….5 1.1. Здійснення колективізації сільського господарства у 1929-1932 років ….5 1.2. Політика розкуркулення як спосіб ліквідації господарств заможних селян……………………………………………………………………………..10 Розділ 2. Голодомор 1932-1933 рр. в УРСР як наслідок суцільної колективізації……………………………………………………………………16 2.1. Хлібозаготівельна політика 1932-1933 років та її наслідки……………..16 2.2. Голодомор 1932-1933 років як політика терору голодом.……………….21 Висновки……………………………………………………………………..….27 Список використаних джерел…………………………………………………..30
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
Вступ Актуальність теми. Період 1932-1933 років – одна із найжахливіших та малодосліджених сторінок української історії, зокрема періоду радянської України. Поілтика колективізації та розкуркулення, хлібозаготівельні кампанії, які здійснювалися радянською владою в період становлення колгоспного ладу на селі стали однією із причин трагедії українського народу – голоду 1932-1933 років. Голод 1932-1933 років є справжнім геноцидом українського народу, який забрав мільйони життів українців, тому потребує об’єктивного ставлення і належного вивчення з метою усвідомлення українцями свого минулого та його наслідків в очах майбутніх поколінь. Висновки Отже, підсумовуючи вищесказане, можемо зробити наступні висновки. Економічна політика радянської влади в кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. полягала у здійсненні індустріалізації країни форсованими темпами, ресурсну базу для якої повинне було забезпечити сільське господарство радянського типу. Тому в цей період в УСРР здійснювалася колективізація, яка мала на меті трансформацію усталених економічних відносин на селі в нову одержавлену колгоспну систему господарювання. Загалом, політика колективізації в УСРР здійснювалася протягом двох етапів: 1) добровільна колективізація(до 1929 року); 2) примусова колективізація(1929-1932 роки). В УСРР колективізація здійснювалася принципово відмінними методами у порівнянні з іншими союзними республіками. Радянська влада прагнула здійснити суцільну колективізацію в УСРР, яка полягала у масовому створенні колективних господарств шляхом примусового усуспільнення земельних ділянок, реманенту, робочої та продуктивної худоби, а також адміністративного усунення приватно-кооперативного сектору силовими методами, запровадження соціалістичних форм господарювання та утвердження державної форми власності на засоби виробництва в сільському господарстві. Список використаних джерел 1. Про Голодомор 1932-1933 років в Україні[Текст]: закон України від 28.11.2006 № 376-V// Відомості Верховної Ради України – 2006 р. – № 50. – С. 1587. 2. Кульчицький С. В. Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917-1938 рр.)[Текст]: монографія/ В. Ю. Васильєв, С. В. Кульчицький, Г.Г. Єфіменко та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 750 с.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет