Готові роботи

Історія економічних вчень (ID:29412)

ПредметІсторія економічних вчень
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 30
Зміст Варіант 7 Теоретичні питання 1. Формування ринкового господарства у Німеччині і першій половині ХІХ ст. та причини відставання від країн Західної Європи. Аграрні реформи. 2. Загальна характеристика історичної школи Німеччини. 3. Умови та напрямки економічних досліджень в економічній історії та історії економічних учень. 4. Місце і роль «економічної історії та історії економічних учень» у системі економічних знань. Розкрити зміст категорій і понять Абсолютна конкуренція Фритредерство Протекціонізм «Залізний закон заробітної плати» «Гармонія інтересів» Закони виробництва Закон розподілу Закон Юма «Економічна система» М. Балудянського Прибуток з капіталу Максимізація прибутку Тести 1. Основною історичною передумовою у формуванні марксизму було: а) завершення промислового перевороту; б) встановлення класичної форми фабричної системи; в) величезний розвиток продуктивних сил; г) капіталізм показав суперечливий характер свого розвитку; 2. За визнанням К. Маркса, як вчений він методологічно сформувався із трьох наукових джерел: а) теорії меркантилізму; б) англійської політичної економії; в) німецької історичної школи; г) німецької класичної філософії; д) французького утопічного соціалізму; е) неокласичної економічної теорії. 3. У методології дослідження К. Маркса центральне місце посідає концепція про: а) додаткову вартість; б) становище робітничого класу; в) суспільну власність; г) базис і надбудову. 4. Якими із перелічених варіантів положень керується К. Маркс, якщо припустити, що додаткова вартість створюється? а) працею, капіталом і землею; б) постійним капіталом; в) неоплаченою працею продуктивних робітників; г) працею додатково найманих працівників; д) всім авансованим капіталом. 5. Виходячи із теоретичного надбання К. Маркса проаналізуйте, що створює конкретна праця? а) вартість; б) споживчу вартість; в) переносить вартість засобів виробництва на готовий продукт; г) додаткову вартість; д) прибуток; е) підприємницький дохід; є) корисність. 6. Що є визначальною рисою теорії інституціоналізму? а) контроль суспільства над економікою; б) монополізація ринку; в) механізм реалізації криз; г) економічне зростання економіки. 7. Інституціоналізм – це своєрідний напрям в економічній теорії. Що він вивчає? а) проблеми розвитку суспільства; б) виробничі відносини суспільства; в) суспільно економічні закони; г) економічні, політичні, правові та інші проблеми суспільства. 8. Які рушійні сили виділяє Т. Веблен, що спонукають людину до продуктивної економічної діяльності? а) матеріальні стимули; б) особистий інтерес; в) форма організації суспільного виробництва; г) напівсвідомий потяг до добре виконаної та ефективної роботи, допитливість. 9. Важливою рисою індустріальної системи Дж. Гелбрейт називає планування. Визначте, що є основою його виникнення? а) централізоване, тоталітарне управління; б) економічні кризи, що супроводжують капіталістичну економіку; в) розвиток науки і техніки, що мають забезпечити здійснення передбачених фірмою результатів; г) збільшення кількості підприємств і розширення конкурентного середовища. 10. Назвіть обставини, що справили вплив на формування теоретичної і ідеологічної платформи соціал-реформізму? а) зростання питомої ваги кваліфікованих працівників і службовців; б) співробітництво робітничого класу з інтелігенцією, що породило його нейтральність і сприяло формуванню психології індивідуалізму; в) двоїста політика поведінки дрібної буржуазії; г) зростання соціальних протиріч у суспільстві, бажання трудящих поправити матеріальне становище.
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет