Готові роботи
Історія економічних вчень питання до іспиту

Історія економічних вчень питання до іспиту (ID:56601)

ПредметІсторія економічних вчень
Тип роботи інше
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 31
Зміст 1. Предмет, завдання і структура історії економічних вчень. 2. Економічна думка Стародавнього Сходу 3. Економічні ідеї у творах античності. Платон, Аристотель, Катон-старший та ін. 4. Економічні ідеї доби середньовіччя. Ф. Аквінський. 5. Історичні умови виникнення меркантилізму. Ранній (монетарний) меркантилізм. 6. Пізній меркантилізм. Теорія „торгового балансу". Т. Мен. 7. Меркантилізм як політика в Англії, Італії, Росії, Франції. Критика меркантилізму. 8. Історичні умови виникнення класичної політичної економії. Основні ідеї класичної школи й етапи її розвитку. 9. В. Петті та П. де Буагільбер, їх економічні погляди. 10. Школа фізіократів. «Економічна таблиця» Ф. Кене. А. Тюрго 11-15. Теорія вартості А. Сміта. А. Сміт про поділ праці й економічний прогрес. Вчення А. Сміта про прибуток, заробітну плату, ренту. Вчення А. Сміта про продуктивну й непродуктивну працю, гроші, капітал і відтворення. Теорія доходів Д. Рікардо. Вчення Д. Рікардо про вартість, гроші, капітал та відтворення. 16. Економічні ідеї Т. Мальтуса. 17. Економічна теорія Ж-Б. Сея, його внесок у розвиток економічної науки. 18. Внесок Н. Сеніора, Г. Кері, Дж.С. Мілля в економічну теорію. 19. Економічні погляди С. де Сісмонді. 20. Економічні погляди П-Ж. Прудона. 21. Економічні ідеї західноєвропейських соціалістів-утопістів. 22. Виникнення національної політекономії в Німеччині. Історична та нова історична школа в Німеччині. 23-25. Історичні умови зародження та початок формування марксистської економічної теорії. Теоретичні проблеми „Капіталу" К. Маркса. Економічна модель соціалізму в працях К. Маркса та Ф. Енгельса. 26. Розвиток В.І. Леніним марксистської економічної теорії. Марксизм і сучасність. 27-28. „Маржинальна революція" та її етапи. Вихідні методологічні принципи маржиналізму. Г. Госсен про основні принципи маржинального аналізу. Ж. Дюпюї, А. Курно, І. фон Тюнен, В. Джевонс. 29. Австрійська школа маржиналізму. К. Менгер, Ф. Візер, О. фон Бем-Баверк. 30. Кембріджська школа. А. Маршал. А. Пігу. 31. Американська школа маржиналізму, Дж. Б. Кларк. 32. Лозаннська школа. Л. Вальрас. В. Парето. 33. Зародження американського інституціоналізму. Т. Веблен 34. Основні течії раннього інституціоналізму. Дж. Коммонс. В. Мітчелл 35. Неоінституціоналізм. Теорії трансакційних витрат і прав власності. Р. Коуз 36. Неоінституціональні економічні концепції Д. Норта, Дж. Б'юкенена, Г. Беккера, К. Ерроу 37. Еволюція поглядів Дж.К. Гелбрейта, його внесок у розвиток економічної науки 38. Теорії трансформації капіталізму 39. Теорії „індустріального" та „постіндустріального" суспільства. Футурологічні теорії 40. Теорії монополістичної та недосконалої конкуренції. Е. Чемберлін. Дж.В. Робінсон 42-44. Історичні передумови виникнення кейнсіанства. Роль і місце держави у здійсненні економічної політики. Теоретична система та економічна програма Дж.М. Кейнса. Критика неокласичної теорії. Проблема „ефективного попиту". Кейнсіанська теорія зайнятості 45. Ефект мультиплікатора. Макроекономічний метод дослідження. Значення кейнсіанської теорії 46. Неокейнсіанська теорія економічного зростання.Р. Харрод 47. Неокейнсіанська теорія економічних циклів. Е. Хансен 48. „Неокласичний синтез". Дж. Хікс, П. Самуельсон 49. Посткейнсіанство. Ліве та монетарне кейнсіанство. Місце кейнсіанства в економічній теорії 50. Неолібералізм, його різновиди та форми. Неоавстрійська економічна школа. Л. фон Мізес, Ф.А. фон Хайек 51. Неокласичні теорії економічного зростання. Дж. Мід, Р. Солоу 52. Ордолібералізм Фрейбурзької школи. В. Ойкне. Концепція соціального ринкового господарства. Л. Ерхард 53. Монетаризм. М. Фрідмен. Використання монетаристських рецептів у державній політиці (М. Тетчер) 54. Неоконсервативні економічні теорії. Теорія раціональних очікувань і економіка пропозиції. Ефект Лаффера та податкова політика Р. Рейгана 55. Економічні погляди М. Туган-Барановського 56. Київська політекономічна школа. М. Бунге, Є. Слуцький
Ціна(грн.) 56

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет