Готові роботи
ЄУФІМБ, варіант №7, Інформатика, №1885

ЄУФІМБ, варіант №7, Інформатика, №1885 (ID:14561)

РозділКомп'ютерні науки
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 17
Зміст 1. Електронна книга і електронна таблиця, організація, властивості, функції 2. Робота з дискетою, (CD), операції та їх реалізація Завдання № 1 Побудувати таблицю значень та графік функціонального ряду за варіантом Кількість ітерацій визначити за допомогою умови Abs(F(x,i))<0,01 і змінюється від 1 до n з кроком 1 Завдання № 2 Розв'язати систему рівнянь методом Крамера та матричним методом, використовуючи обернену матрицю. Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення