Готові роботи

SQL Server 2014. Buffer Pool Extension (ID:160603)

ПредметКомп'ютерні науки
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 35
Зміст Вступ……………………………………………………………………………..4 1. Поняття бази даних………………………..………………………………….....5 2. Призначення та класифікація систем управління базами даних (СУБД).......7 3. Нові можливості SQL Server 2014……………………………………………..12 4. Створення бази даних в середовищі SQL Server 2014 Management Studio....15 5. Технологія Buffer Pool Extension……………………………………………....22 5.1 Огляд…………………………………………………………......22 5.2 Тестування, порівняння продуктивності………………………25 5.3 Моніторинг системи…………………………………………….28 5.4 Тестування продуктивності при оновлені даних……………...30 Висновок………………………………………………………………………....33 Список використаної літератури……………………………………………….35
Ціна(грн.) 75
Зразок роботи:
Що ж, перейдем до суті, подивимось наскільки можна прискорити продуктивність нашої системи за допомогою BPE. Для тестування я буду використовувати віртуальну машину з 4 Гб оперативної пам'яті. Я створив окрему базу даних з однією таблицею. У таблиці всього 2 стовпця [id] і [n]. Перший стовпець має цілочисельний тип даних і є первинним ключем з кластерізованним індексом на ньому. Другий стовпець просто виконує роль якихось даних в системі. use [master]; go create database [BufferPoolExtensions_test]; go use [BufferPoolExtensions_test]; go create table [dbo].[TestTable] ( [id] int identity(1,1) not null, [n] [char](1000) not null, constraint [PK_TestTable] primary key clustered ([id]) ); go insert into [dbo].[TestTable] ([n]) values (replicate('A', 1000)); go 1000000

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет