Готові роботи
Державна академія статистики, Варіант №3, Логіка, №1658

Державна академія статистики, Варіант №3, Логіка, №1658 (ID:14249)

РозділКультура, мистецтво, релігія
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 21
Зміст Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: політична партія, столиця. Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою колових схем: офіцер, лікар, жінка, солдат. Завдання № 3 Узагальніть та обмежте поняття: студент, робочий день Завдання № 4 Наведіть приклад реального визначення за фахом. Завдання № 5 Здійсніть поділ поняття, вкажіть основу поділу: пісня, школа. Завдання № 6 У наведених категоричних судженнях знайдіть суб'єкт, предикат, та зв'язку. Визначте розподіленість термінів: Жодний злочин проти людства не має строку давнини. Завдання № 7 Визначте за допомогою таблиць істинності, чи є наведена формула законом логіки: (~А ↔ (А Л В)) → ~ В. Завдання № 8 Утворіть безпосередні умовиводи: Деякі люди мислять логічно. Завдання № 9 Перевірте правильність простого категоричного силогізму: Усі імена пишуться з великої літери. Усі назви планет – імена. Отже, усі назви планет пишуться з великої літери. Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення