Готові роботи
Державна академія статистики, Варіант №11, Логіка, №1662

Державна академія статистики, Варіант №11, Логіка, №1662 (ID:14252)

РозділКультура, мистецтво, релігія
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 20
Зміст Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: місцеві жителі, ректор Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою колових схем: депутат, підприємець, жінка, сестра, мати Завдання № 3 Узагальніть та обмежте поняття: зірка, приватний нотаріус Завдання № 4 Наведіть приклад реального визначення за фахом Завдання № 5 Здійсніть поділ поняття, вкажіть основу поділу: нормативно-правовий акт, вчитель Завдання № 6 У наведених категоричних судженнях знайдіть суб'єкт, предикат, та зв'язку. Вкажіть розподіленість термінів: Деякі люди, які мають середню освіту, є бізнесменами Завдання № 7 Визначте за допомогою таблиць істинності, чи є наведена формула законом логіки: (А → (А V В)) ↔ (А → ~В) Завдання № 8 Утворіть безпосередні умовиводи: Деякі слідчі припускаються помилок Завдання № 9 Перевірте правильність простого категоричного силогізму: Закони не залежать від бажання людей. Конституція України – закон. Отже, Конституція України не залежить від волі людей Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення