Готові роботи
Проаналізуйте автологічну лексику. Прийоми мовного маніпулювання.

Проаналізуйте автологічну лексику. Прийоми мовного маніпулювання. (ID:103177)

ПредметЛінгвістика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 18
Зміст 1. Проаналізуйте автологічну лексику: просторіччя, канцеляризми, діалектизми, жаргонізми, вульгаризми, неологізми, архаїзми, варваризми, солецизми. Наведіть приклади з юридичної практики. 2. Прийоми мовного маніпулювання. Прокоментуйте з прикладами прийоми, призначені для відволікання уваги супротивника та виведення співрозмовника з рівноваги. 3. Основоположником латинського красномовства був відомий римський оратор і автор багатьох праць з юриспруденції Марк Порцій Катон Старший (234 – 149 рр. до н.е.); основними рисами його промов були максимальна стриманість, точність, лаконізм, стилістична вишуканість. Порівняйте їх з найхарактернішими особливостями промов видатного оратора стародавньої Греції афінянина Демосфена (384 – 322 рр. до н.е.). Список літератури
Ціна(грн.) 50
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет