Готові роботи
Львівсько-варшавська школа в лінгвістиці

Львівсько-варшавська школа в лінгвістиці (ID:103979)

РозділЛінгвістика
Тип роботи реферат
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 18
Зміст Зміст Вступ РОЗДІЛ 1 Львівсько-варшавська філософська школа в лінгвістиці 1.1. Історія виникнення школи та її основні представники РОЗДІЛ 2 Ідейні засади і досягнення Львівсько-варшавської філософської школи в лінгвістиці 2.1. Предмет, завдання, основні положення напряму 2.2. Значення школи для розвитку мовознавства Висновки Література
Ціна(грн.) 40
Зразок роботи:
ВСТУП Значення – це одна з найбільш неоднозначних проблем у теорії мовознавства. Питання визначення значення слова широко висвітлене в працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. У сучасній лінгвістиці виділяють два підходи до проблеми визначення значення: референціальний (referential) та функціональний (functional). Учені, які дотримуються референціального підходу, прагнуть описати значення як компонент слова, за допомогою якого передається якесь поняття, і який наділяє слово можливістю об'єктивно відображати існуючу дійсність, позначати предмети, якості, дії і абстрактні поняття. Прихильники ж функціонального підходу вивчають функції слова в мові і приділяють менше уваги питанню "що є значення?", ніж тому, "які функції має значення?" Усі найбільш великі роботи з теорії семантики до цих пір ґрунтуються на референціальному підході. Основоположницею цієї течії вважають Львівсько-варшавську школу, яка зародилася в рамках аналітичної філософії. Її основою в лінгвістиці стала концепція семантики А. Тарського, польського мовознавця. Ідеї Львівсько-варшавської школи мали своє продовження в референціальному підході до визначення значення Г. Стерна, С. Ульмана. Концепції цього напряму вплинули на вітчизняне мовознавство: Харківську лінгвістичну школу і лінгвістику 1940-1950-х років. То ж розглянемо детально історію виникнення школи, її представників, основні положення, значення для розвитку європейського і вітчизняного мовознавства.

Замовлення

Замовлення