Готові роботи
Абревіація в мові сучасних англійських ЗМІ

Абревіація в мові сучасних англійських ЗМІ (ID:155145)

ПредметЛінгвістика
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 88
Зміст ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СЛОВОСКОРОЧЕННЯ 1.1.Скорочення як спосіб словотвору 1.2. Еволюція абревіації у словниковому складі англійської мови 1.3. Види скорочень в сучасній англійській мові 1.3.1. Особливості вживання графічних скорочень 1.3.2. Проблема класифікації лексичних скорочень 1.4. Особливості функціонування абревіатур у мові 1.5. Публіцистичний стиль як дзеркало розвитку мови Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКОРОЧЕНИХ СЛІВ У ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ 2.1. Місце скорочених слів у словнику публіцистичного стилю 2.2. Типи лексичних скорочень, що зустрічаються у газетних статтях 2.2.1. Структура лексичних скорочень 2.2.2. Особливість вживання лексичних скорочень 2.3. Графічні скорочення у публіцистичному стилі 2.4. Особливості орфографії скорочень 2.5. Системні відношення між абревіатурами публіцистичного стилю 2.6. Частотність вживання скорочень у словниковому складі газетних текстів Висновки до 2 розділу ВИСНОВКИ Список літератури Також є картки та газети!
Ціна(грн.) 2800
Зразок роботи:
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СЛОВОСКОРОЧЕННЯ 1.1. Скорочення як спосіб словотвору Однією з найбільш обгрунтованих на сьогодні теорій появи скорочень є концепція економії мовних засобів, що отримала найбільший розвиток у працях А. Мартіні та Є. Д. Поливанова. Суть "економного використання мови" полягає в забезпеченні передачі максимальної кількості інформації за одиницю часу, тобто в підвищенні комунікативної ролі мови. З цієї точки зору саме економне використання абревіатур мовою розглядається як один зі способів концентрування інформації з метою підвищення ефективності спілкування. В абревіатурах інформація передається меншим числом знаків, тому "ємність" кожного знака більша, ніж у відповідних вихідних одиницях, що дає підставу розглядати скорочені слова як один з видів оптимізації мовного повідомлення. Тенденція до підвищення інформативної цінності мовного повідомлення є одним з важливих факторів розвитку мови як соціального явища. У сучасній англійській мові особливо часто підлягають скороченню багатоскладові лексичні одиниці і фрази номінативного характеру. Механізми скорочення відіграють провідну роль у процесі утворення редукованих форм, що виконують функцію "більш економних" субститутів багатоскладових слів. Вони також діють при формуванні абревіатур та акронімів, складноскороченних слів різного типу .

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет