Готові роботи
Психолінгвістичні аспекти формування мовної особистості

Психолінгвістичні аспекти формування мовної особистості (ID:293944)

ПредметЛінгвістика
Тип роботи курсова
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 30
Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 6 1.1. Сутність понять «психолінгвістика» та «мовна особистість» 6 1.2. Значення, мета і завдання психолінгвістичних аспектів у формуванні мовної особистості 8 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 11 2.1. Психолінгвістична складова у формуванні мовної особистості 11 2.2. Особливості психолінгвістичного підходу до вивчення рідної мови 16 2.3. Психолінгвістичні підходи до формування мовної особистості та шляхи їх удосконалення 21 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
Актуальність дослідження пояснюється наявним запитом суспільства на підготовку особистості, яка володіє високою комунікативною культурою. Не викликає сумнівів, що успіх у всіх видах життєдіяльності людини фактично гарантує її здатність до спілкування. Проблематика психолінгвістичних аспектів формування мовної особистості являється мало дослідженою і стає останній часом все актуальнішою. Наявні напрацювання свідчать про ряд прогалин в поліпшенні психолінгвістичних аспектів формування мовної особистості, які потребують негайного вирішення. Тому шляхи поліпшення психолінгвістичних аспектів формування мовної особистості неможливо застосувати без грамотного втілення оптимального набору напрямків забезпечування максимальної результативності процесу розвитку мовної особистості. А цим, у свою чергу, припускається обгрунтоване обирання організаційних форм і методів роботи, направлених на отримання запланованих кінцевих результатів. З урахуванням даних аспектів, можна впевнено зазначити, що тема даної курсової роботи є актуальною. Інформаційною базою дослідження виступали роботи вітчизняних і зарубіжних учених-лінгвістів, спеціальна наукова література, матеріали наукових конференцій, періодичні видання, ресурси мережі Інтернет. Зокрема, дослідження психолінгвістичних аспектів формування мовної особистості потрапило у призму таких науковців: Атемасова О.А.[1], Белянін В.П.[2], Богуш А.М.[3], Єрмоленко С.Я.[5], Зернецький П.В.[6], Іванов Р.О. [7],Калмикова Л.О.[8], Куранова С.І.[10], Кучерук О.А.[11], Лапшина І.О.[13], Леонтьєв Л.А.[14], Максименко С.Д.[15], Мацько Л.О.[17], Потапенко О.І.[18], Скуратівський Л.А. [19]та ін. Попри наявність численних досліджень у даній сфері, залишається низка невирішених проблемних аспектів, які потребують удосконалення та подальшого вивчення. Метою дослідження є виявлення сутності та особливостей психолінгвістичних аспектів формування мовної особистості, їх ознак та рекомендацій щодо удосконалення даної сфери діяльності. Для досягнення зазначеної мети було поставлено та вирішено наступні завдання: - дослідити теоретико-понятійний аспект психолінгвістичних аспектів формування мовної особистості; - проаналізувати психолінгвістичні аспекти формування мовної особистості; - зробити висновки. Об’єктом дослідження є психолінгвістичні аспекти. Предметом дослідження являється мовна особистість, а, зокрема, особливості її формування. Здобули використання традиційні методи формальної логіки: метод аналізу - у виявленні складових психолінгвістичних аспектів формування мовної особистості; метод синтезу - у виявленні функціональних особливостей психолінгвістики. Метод моделювання обрано для визначення класичної схеми впливу психолінгвістичних аспектів на формування мовної особистості та для виявлення формоутворюючих факторів зародження і укріплення мовної особистості у нашій країні, системний аналіз - для визначення місця психолінгвістичних аспектів формування мовної особистості для світової лінгвістики загалом, та української, зокрема.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет