Готові роботи
Синкретизм у системі частин мови

Синкретизм у системі частин мови (ID:5125)

ПредметЛінгвістика
Тип роботи дисертація
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 199
Зміст ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Синкретизм у мові й мовленні 1.1. Наукове опрацювання проблеми перехідності як головної причини виникнення синкретизму 1.2. Теоретичні засади міжчастиномовної транспозиції й інтеграції 1.3. Типологія рівнів і різновидів синкретизму 1.4. Специфіка синкретичних одиниць формального рівня в граматичній системі мови 1.5. Синкретизм як проблема в автоматичному аналізі тексту РОЗДІЛ 2. Еволюція поглядів на проблему синкретизму в аспекті частиномовної класифікації слів 2.1 Проблема класифікації частин мови. 2.2. Психологічна концепція частин мови й проблема синкретизму 2.3. Раціонально науковий підхід до частиномовної класифікації: 2.3.1. Специфіка синкретичних явищ у межах семантичного підходу до частин мови. 2.3.2. Формально-граматичний підхід до частин мови й синкретизм 2.3.3. Синкретизм у логіко-граматичному підході до частин мови 2.3.4. Синкретизм у межах гетерогенної класифікації частин мови. 2.4. Модель системи частин мови з урахуванням синкретичних явищ на українському ґрунті. РОЗДІЛ 3. Синкретизм в основних частинах мови 3.1. Класифікаційні й кваліфікаційні ознаки ядерних частин мови 3.2. Класифікаційні параметри синкретичних одиниць у ядрі системи частин мови 3.3. Особливості вияву синкретизму з-поміж іменників 3.3.1. Синкретичні явища всередині категорії іменника 3.3.1.1. Синкретизм у категорії відмінка і числа 3.3.1.2. Синкретизм у морфологічній категорії роду 3.3.2. Синкретичні паралелі іменника з іншими ядерними частинами мови 3.3.3. Польова структура категорії іменника 3.4. Типологія виявів синкретизму в категорійних формах дієслова 3.4.1. Синкретичні явища всередині категорії дієслова 3.4.1.1 Синкретизм у словокласифікаційних категоріях дієслова 3.4.1.2. Синкретизм у словозмінній парадигмі дієслова 3.4.2. Синкретичні паралелі дієслова з іншими частинами мови 3.4.3. Польова структура категорії дієслова 3.5. Ступені поширення синкретизму в прикметникових категорійних формах 3.5.1. Синкретичні явища всередині категорії прикметника 3.5.2. Синкретичні паралелі прикметника з іншими частинами мови 3.5.3. Польова структура категорії прикметника 3.6. Основні/неосновні вияви синкретизму з-поміж прислівників 3.6.1. Синкретичні явища всередині категорії прислівника 3.6.2. Синкретичні паралелі прислівника з іншими ядерними частинами мови 3.6.3. Польова структура категорії прислівника ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 700

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет