Готові роботи
Вивчення літературних казок у 4-му класі

Вивчення літературних казок у 4-му класі (ID:123312)

ПредметЛітература
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 65
Зміст ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Казка як жанр народної та літературної творчості 1.1. Казка народна і літературна, їх специфіка, спільне і відмінне 1.2. Казка як вид літературної творчості. Історія української літературної казки 1.3. Казка як об’єкт наукових досліджень РОЗДІЛ 2. Дидактична спрямованість української літературної казки 2.1. Літературна казка – навчальний і виховний матеріал для дітей молодшого шкільного віку 2.2. Літературні казки, що вивчаються у 4-му класі 2.3. Виховання творчої особистості за допомогою літературної казки РОЗДІЛ 3. Особливості роботи над казкою 3.1. Методика роботи над літературною казкою у 4-му класі 3.2. Будова уроків читання казок ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСНОВКИ БІБЛІОГРАФІЯ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
Казка як своєрідний жанр народної та літературної творчості посідає значне місце у фольклорі всіх країн світу. Як зазначив В. Гнатюк “казки належать до найдавніших витворів людського духу і сягають у глибину таких далеких від нас часів, якої не досягає жодна людська історія”. Казка – невід’ємна складова народної педагогіки. “Казка, гра, фантазія, - пише В.О. Сухомлинський, - животворне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і прагнень… Через казкові образи всвідомість дітей входить слово з його найтоншими відтінками… Під впливом почуттів, що породжені казковими образами, дитина вчиться мислити словами. Діти знаходять велике задоволення у тому, що їхня думка живе у світі казкових образів, в них – перший крок від яскравого, живого, конкретного до абстрактного [14. C.15-16]”. Неможливо уявити світ дитинства без казок. Батьки розповідають і читають їх дітям. Казки, як засіб пізнання світу дитиною, використовуються у програмі дитячих дошкільних закладів, молодших класах шкіл. Мета даної курсової роботи: довести, що казку можна вважати ефективним засобом навчання і виховання молодших школярів. Її завдання: - розглянути позиції відомих педагогів щодо цього питання; - дослідити, як працює літературна казка у якості засобу виховання та навчання; - дослідити, як впливає літературна казка та гра на дітей молодшого шкільного віку; - визначити педагогічні особливості використання літературних казок, що вивчаються у 4-му класі; Об’єкт наукового дослідження – літературна казка як незмінний та ефективний засіб виховання. Предмет дослідження – процес використання казки у 4-му класі як засобу навчання та виховання. Гіпотеза дослідження – рівень засвоєння навчального матеріалу учнями 4-го класу буде високим при умові використання інноваційних методів і прийомів навчання. У курсовій роботі були використані такі методи дослідження:аналітичний, пошуковий, описовий, порівняльний. Наукова новизна цієї роботи полягає в дослідженні впливу літературної казки, а також дидактичної гри для підвищення ефективності навчання та виховання школярів засобами літературної казки. Практичне значення цієї роботи випливає з актуальних завдань удосконалення навчально-виховного процесу у 4-му класі і може бути використано вчителями для ефективної реалізації розвивального потенціалу уроків, а також для підвищення зацікавленості учнів казками та їх читацької активності. На дану тему курсової роботи, на мій погляд, потрібно звернути увагу не лише вихователям, вчителям, але й батькам, які зацікавлені у повноцінному розвитку своєї дитини. Моїм завданням є дослідження літературної казки як ефективного засобу навчання і виховання молодших школярів.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет