Готові роботи
Проблеми духовності та морального вибору за творами Франка та Лесі Українки

Проблеми духовності та морального вибору за творами Франка та Лесі Українки (ID:227691)

РозділЛітература
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 58
Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. ДУХОВНИЙ ПОШУК ТА МОРАЛЬНИЙ ВИБІР ГЕРОЯ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ІВАНА ФРАНКА 7 1.1. Мораль у контексті пошуків героєм власного шляху у романі І. Франка «Перехресні стежки» 7 1.2. Духовний заповіт народові: поема І. Франка «Мойсей» 13 1.3. Проблема морального вибору людини в поемі І. Франка «Іван Вишенський 17 РОЗДІЛ II. ДУХОВНІСТЬ І МОРАЛЬНИЙ ВИБІР ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 22 2.1. Простір внутрішнього духовного світу героя в інтерпретації Лесі Українки 22 2.2. Християнство як основоположне джерело духовності у творчості Лесі Українки 24 2.3. Художнє втілення філософії екзистенціалізму в драматичній поемі Лесі Українки «Одержима» 26 2.4. Проблема духовної свободи у драматичній поемі «Одержима» 32 2.5. Свобода волі та свобода моральності в драматичній поемі Лесі Українки «Кассандра» 34 2.6. Засудження морального занепаду людини у драмі Лесі Українки «Кассандра» 41 2.7. Руїна держави – руїна душі (поема Лесі Українки «Бояриня») 46 ВИСНОВКИ 52 Список використаної літератури 54
Ціна(грн.) 1500
Зразок роботи:
Творчість Івана Франка та Лесі Українки унікальна за своєю природою. Кожен із письменників є знаковою постаттю у вітчизняному літературному процесі, орієнтиром для всіх наступних поколінь митців і читачів, адже естетична сила їхнього слова забезпечує розкриття проблеми людського в людині й сутності світу, що безумовно, і корелює домінанту морально-філософської складової творчості. Літературознавство сьогодні володіє значним обсягом спостережень і узагальнень творчої спадщини наших класиків. Однак, і сьогодні художні світи І.Франка та Лесі Українки внаслідок їх художньої, мистецької довершеності й незглибимості, спонукають дослідників до праці. Через звертання до слова цих митців автори студій прагнуть дошукатися наукової істини; твори цих поетів є тим духовним інструментом, за допомогою якого відкриття істини стає потенційно можливим. Твори І.Франка й Лесі Українки виявляється, як це завжди буває у великих митців, не обмежуються самим лише проголошенням певної думки, у них, окрім постульованого змістового чинника, завжди наявний латентний текст, тому вкрай важливим і актуальним є таке вивчення цього тексту, що передбачає пошук у текстовій парадигмі нових численних форм і задумів. Тож кожному, хто прагне прочитати ці твори, належить визначитися із можливістю застосування підходу в їхньому розшифруванні й інтерпретації. Проблемі духовності І. Франко та Леся Українка приділили найпильнішу увагу, оскільки обоє були великими гуманістами і мислителями, виховані на кращих зразках філософської світової думки, як шукачі шляхів до правди. Вони прийшли до усвідомлення духовності як визначального фактора в поступальному русі людства, трактували її як потенціал творчої активності, життєву силу, вищий інтелектуальний регістр душі, як універсальну силу життя в істині, коли саме слово «жити» має вже нефізіологічний сенс, а позначає діяльність, що створює структури духовного рівня.

Замовлення

Замовлення