Готові роботи
Планування роботи на автотранспортному підприємтсві

Планування роботи на автотранспортному підприємтсві (ID:131666)

ПредметЛогістика
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 31
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Теоретичні аспекти………………………………………………………..6 Розділ 2. Розробка планів автотранспортного підприємства……………………11 2.1 Планування виробничої програми по експлуатації рухомого складу автотранспортного підприємства………………………………………………….11 2.2 Розробка плану ТО та ПР…………………………………………………..14 2.3 Планування персоналу АТП……………………………………………….18 2.4 Планування і порядок оплати праці працівників АТП…………………..20 Розділ 3. Визначити загальні витрати на перевезення та розрахувати калькуляцію собівартості…………………………………………..………………22 Висновки…………………………………………………………………………….27 Список використаних джерел……………………………………………………………………………….29
Ціна(грн.) 150
Зразок роботи:
Оптимальним ремонтом технічного обслуговування (ТО) і ремонту є такий, який забезпечує надійну і безпечну роботу рухомого складу при мінімальних витратах матеріалів, робочої сили, транспортної роботи, а також найменших простоїв рухомого складу, ТО і ремонтів. Відповідно до виробничого режиму ТО складають план-графік його виконання і визначають необхідну кількість ТО автомобілів даного автотранспортного підприємства (АТП) на плановий період. При планування ТО і ремонту використовуються наступні нормативи: - періодичність ТО; - пробіг до капітального ремонту (КР); - трудомісткість роботи; - простої в ТО і КР. Планові ремонти поділяються на поточні, середні і капітальні. Поточний ремонт - мінімальний за обсягом вид планового ремонту, передбачає заміну або відновлення швидкозношувальних деталей, вузлів і регулювання механізмів. Середній ремонт передбачає часткове розбирання обладнання, заміну і відновлення деталей, які зносились. При цьому відновлюють відповідно до технічних умов: точність, потужність та продуктивність обладнання. Середній ремонт проводять без зняття обладнання з фундамент. Капітальний ремонт - це найбільший за обсягом вид планового ремонту; який передбачає повне розбирання обладнання, заміну всіх деталей, які зносились, а також ремонт усіх базових деталей. Під час капітального ремонту відновлюють початковий стан, техніко-економічні та експлуатаційні параметри машини: точність, жорсткість, швидкість, продуктивність та ін. Доцільно поєднувати капітальний ремонт з модернізацією. У процесі модернізації робочі машини та обладнання отримують нові експлуатаційні характеристики: потужність, продуктивність, надійність, швидкість, довговічність та ін. Капітальний, середній та поточний ремонти виконуються за планом-графіком працівники ремонтної служби. В даній роботі розглядалось АТП, була розрахована кількість водіїв 142, кількість машин 142 од, трудомісткість робіт та інші показники. Також розроблений план з ТО і ПР, розраховані всі показники даного плану,розрахований ФОП який склав 7858241142, визначили загальні витратина перевезення та розрахували калькуляцію собівартості. Дохід від перевезень склав 290681479622,69(грн), розрахунок балансового прибутку 282829581820,3 (грн). В результаті була сформована рентабельність 3593 %, що показує дуже високий рівень соціально-економічного розвитку АТП на 2015 рік.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет