Готові роботи
Підвищення ефективності контейнерних перевезень у міжнародному сполученні

Підвищення ефективності контейнерних перевезень у міжнародному сполученні (ID:275233)

ПредметЛогістика
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 59
Зміст ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 СТАН КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У РЕСПУБЛІЦІ АНГОЛА 7 1.1 Структура контейнерного вантажопотоку в Анголі 7 1.2 Інфраструктура для контейнерних перевезень 9 РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З РЕСПУБЛІКИ БРАЗИЛІЯ ДО РЕСПУБЛІКИ АНГОЛА 19 2.1 Основні аспекти організації морських перевезень 19 2.2 Вибір вантажу та способу його пакування 28 2.3 Визначення умов перевезення вантажу з Республіки Бразилія до Республіки Ангола 31 2.4 Розрахунок часу доставки вантажу 39 РОЗДІЛ 3 МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 48 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 56 ДОДАТОК А 59
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
В даній бакалаврській роботі розглянуто тему підвищення ефективності контейнерних перевезень у міжнародному сполученні. Як відомо, контейнерні перевезення дозволяють використати морський, річковий, повітряний, залізничний і автомобільний транспорт. Переваги таких перевезень визначаються багатьма показниками й критеріями. Перш за все, вони дозволяють виключити важку фізичну працю на вантажних операціях та значно прискорити їх здійснення, скоротити простої рухомого складу й час заняття ними залізничних колій, портових потужностей на причалах і складах. Окрім того, використання контейнерів дає змогу майже повністю виключити втрату й ушкодження вантажів, істотно знизити витрати матеріалів і праці на виготовлення тари, значно скоротити собівартість перевезень та прискорити доставку вантажів у пункти призначення. З огляду на вищевикладене, зазначена тема є досить актуальною та нерідко стає предметом наукових досліджень в частині оптимізації та удосконалення процесів їх організації. Так, в ході написання роботи було досліджено стан контейнерних перевезень Республіки Ангола, структуру контейнерних вантажопотоків, окрему увагу було приділено стану та перспективам розвитку контейнерної інфраструктури цієї країни, будівництву нових контейнерних терміналів з метою збільшення пропускної здатності портів Анголи, що сприятиме стабілізації економіки держави. Другий розділ роботи присвячено вибору вантажу до перевезення та дослідження основних етапів його підготовки до перевезення, зокрема, особливості пакування, маркування, вибору контейнерного обладнання та пакувальних матеріалів для перевезення текстильних виробів. Окрім того, в другому розділі представлено модель морського контейнерного перевезення зазначеного вантажу з Республіки Бразилія до Республіки Ангола, розраховано час доставки вантажу та собівартість перевезення, визначено основні чинники, що впливають на вартість транспортування, елементи тарифу. З метою визначення актуального вантажу, транспортування якого дійсно має місце на практиці, біло вивчено аспекти зовнішньоекономічної діяльності Республіки Бразилія, структуру її експортних та імпортних вантажопотоків, визначено основні країни-партнери в сфері ЗЕД. Також окрему увагу було приділено ознайомленню з інфраструктурою морського транспорту в Бразилії. Третій розділ роботи присвячено вивченню порядку митного контролю та оформлення контейнерних перевезень вантажів. З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що обрану тему було розкрито в повному обсязі, задачі, поставлені для досягнення головної мети бакалаврської роботи, виконано.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет