Готові роботи
Комплексне розрахункове завдання з макроекономіки

Комплексне розрахункове завдання з макроекономіки (ID:125600)

ПредметМакроекономіка
Тип роботи розрахункова робота
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 10
Зміст Завдання 1. Згідно з попереднім прогнозом у періоді t кількість безробітних дорівнюватиме 2 млн. чол. На скільки уряду потрібно збільшити державні закупівлі, щоб унеможливити виникнення циклічного безробіття і втрати реального ВВП від циклічного безробіття? Завдання 2. У періоді t уряд планує дискреційно збільшити трансферні платежі на 4 млрд. грн., а Національний банк – збільшити грошову базу на 6 млрд. грн., що підвищить інфляцію до 5%. Обчислити реальну процентну ставку у періоді t. Завдання 3. В періоді t-1 інфляція дорівнює 8%, але згідно з прогнозом у періоді t кількість безробітних може збільшитися до 2 млн. чол. Спираючись на криву Філіпса, визначити на скільки уряду потрібно збільшити державні закупівлі, щоб утримати інфляцію в періоді t на попередньому рівні. Завдання 4. У періоді t уряд планує збільшити державні закупівлі на 4,2 млрд. грн. Обчислити бюджетне сальдо у періоді t. Завдання 5. У періоді t уряд планує зменшити державні закупівлі на 1,2 млрд. грн. і одночасно, дискреційно збільшити трансфертні платежі на 3,8 млрд. грн. Обчислити національні заощадження в періоді t в умовах змішаної закритої економіки, якщо державних інвестицій немає. Завдання 6. Згідно з прогнозом у періоді t сальдо балансу товарів та послуг збіль-шиться на 400 млн. дол. США. Обчислити приватні заощадження в періоді t у відкритій економіці. Завдання 7. Згідно з прогнозом у періоді t реальний ВВП збільшиться на 12 млрд. грн. Обчислити сальдо поточного рахунку у періоді t. Завдання 8. У періоді t уряд планує дискреційно зменшити податки на 6 млрд. грн. Обчислити чистий експорт у періоді t. Завдання 9. У періоді t уряд планує збільшити державні закупівлі на 4 млрд. грн. На яку величину Національний банк має збільшити грошову базу, щоб врівноважити грошовий ринок на умовах процентної ставки, яка була в періоді t-1. Завдання 10. Згідно з прогнозом у періоді t імпорт зросте на 1,2 млрд. дол.. США, експорт – на 1,6 млрд. дол. США, сальдо статті “Помилки та упущення” складе 600 млн. дол. США. Обчислити сальдо рахунку капітальних операцій після врівноваження платіжного балансу.
Ціна(грн.) 200

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет