Готові роботи
ПУСКУ, Варіант №43, Комерційна діяльність, №3372

ПУСКУ, Варіант №43, Комерційна діяльність, №3372 (ID:17573)

ПредметМаркетинг
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2005
Кількість сторінок 18
Зміст 37. Формування асортименту товарів в оптовій торгівлі, фактори, що впливають на стан та побудову торгового асортименту товарів оптового підприємства 50. Комерційна інформація та її захист Задача № 69 Визначити економічну ефективність переходу оптової бази на прямі договірні зв'язки. Мета: Розрахувати економічний ефект від організації закупівлі товарів безпосередньо у постачальників-виробників. Умови і вихідні дані: В звітньому році оптова база Полтавської облспоживспілки, що знаходиться в м. Полтаві, закупляла товари у наступних постачаль¬ників: - у оптовоі бази фірми "Одяг" м. Полтава; - на Кременчукській товарно-сировинній та Полтавській агропро¬мисловій біржах; – у торгових будинків "Полтава" та "Колізей"; - у інших постачальників-посередників. Комерційним відділом бази зроблений аналіз ефективності за¬купівлі швейних виробів в звітньому році. Дані аналізу показали низький рівень ефективності оптової торгівлі на базі при викорис¬танні торговельних посередників. Тому керівництво бази, ознайомив¬шись з наслідками проведеного аналізу вирішило недоцільним продовжувати договірні відносини із посередниками і перейти на прямі договірні зв"язки з постачальниками-виробниками то¬варів. В зв"язку з цим комерційному відділу доручено знайти поста¬чальників для укладення з ними прямих угод. Вихідні дані для виконання завдання приведені в таблиці. Таблиця 1 Вихідні дані Постачальники – посередники Полтавська оптова база фірми «Одяг», (Пп. 1) Кременчуцька товарно – сировинна та Полтавська агро – промислова біржі, (Пп. 2) Торгові будинки «Полтава» та «Колізей», (Пп. 3) Інші постачальники – посередники, (Пп. 4) Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка 3500 1,4 20 500 1,6 10 200 1,3 20 50 1,3 15 Торгова надбавка постачальників – виробників – 11 %. Найбільший рівень рентабельності по швейним виробам для підприємств роздрібної мережі – 6 %. У наступному році заплановано закупипи таку ж кількість швейних виробів як і в минулому завдяки менших торгових надбавок постачальників – виробників. Постачальники – виробники, із якими будуть укладені прямі договірні зв’язки в наступному році це: – 12 внутріобласних швейних фабрик (Пв1); – 8 міжобласних швейних фабрик (Пв2); – 4 райпромкомбінати області ((Пв3); – 7 швейних цехів споживчої кооперації (Пв4). Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет