Готові роботи
Аналіз маркетингової діяльності ПрАТ «Вінницяагротранссервіс»

Аналіз маркетингової діяльності ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» (ID:239829)

ПредметМаркетинг
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 29
Зміст ВСТУП 3 1. Аналіз сучасної ситуації на транспортному ринку 5 2. Основні показники транспортної діяльності ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» 8 3. Аналіз маркетингової діяльності ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» 10 4. Визначення мети та місії, тактики і стратегії діяльності підприємства в умовах функціонування транспортної структури 21 ВИСНОВОК 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26 ДОДАТКИ Звертайтесь. ел.пошта irenka@i.ua Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100017248744751
Ціна(грн.) 150
Зразок роботи:
Частка сектору транспорту та зв'язку у валовому внутрішньому продукті України (за даними Держкомстату) станом на 2017 рік становила 8,2 %. Чисельність працівників галузі становить майже 7% від загальної чисельності зайнятого населення. Україна володіє розвиненою інфраструктурою залізничного та водного транспорту. Вигідне географічне положення України обумовлює проходження багатьох Міжнародних транспортних коридорів, зокрема Пан'європейських транспортних коридорів № 3, 5, 7, 9; коридорів Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) № 3, 4, 5, 7, 8, 10 та транспортного коридору Європа - Кавказ - Азія (Трасека)[9, c.216]. Значний транзитний потенціал України дає змогу розвивати експорт послуг, у загальній структурі якого транспортні послуги становлять 66%, у структурі імпорту - 19%, завдяки чому транспорт України демонструє стійке позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами. Вантажоперевезення у 2017 році все ж, попри економічну кризу зросли, що свідчить про позитивні тенденції для розвитку українського транспортного ринку( рис.1.1).

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет