Готові роботи
Аналіз маркетингової діяльності банку

Аналіз маркетингової діяльності банку (ID:26814)

РозділМаркетинг
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2002
Кількість сторінок 76
Зміст Вступ Особливості банківського маркетингу Аналіз діяльності банків на фінансовому ринку України Розділ 1. Характеристика підприємства 1.1. Юридичний статус підприємства 1.2. Маркетингова оцінка організації підприємства 1.2.1. Структура управління 1.2.2. Кадровий потенціал 1.2.3. Внутрішнє середовище 1.2.4. Зовнішнє середовище 1.3. Місія підприємства Розділ 2. Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства 2.1. Характеристика продукції, що виробляється 2.1.1. Номенклатура 2.1.2. Асортимент 2.1.3. Якісні показники 2.1.4. Динаміка обсягів виробництва 2.2. Характеристика технології виробництва 2.2.1. Комп’ютеризація банківської діяльності 2.3. Оцінка фінансових показників Розділ 3. Застосування маркетингових технологій у роботі підприємства 3.1. Стан товарної політики 3.2. Стан цінової політики 3.3. Стан розподілення 3.4. Стан комунікаційної політики 3.5. Позиціювання та сегментування 3.6. Стан маркетингових досліджень 3.7. Оцінка конкурентоспроможності 3.7.1. Оцінка СПФ 3.7.2. Оцінка КСФ 3.7.3. Оцінка КФУ Розділ 4. Розробка рекомендацій щодо застосування маркетингових технологій 4.1. Рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності ДФ АБ “Укрінбанк” Висновки Список використаної літератури Основою сучасної економіки, її серцем, є банківська система. Організація фінансово-кредитного обслуговування підприємств, організацій і населення, функціонування кредитної системи грають винятково важливу роль у розвитку господарчих структур. Філософія маркетингу якісно змінює відношення банка і клієнта. Сьогодні банк повинен розробляти нові види послуг, що спеціально адресовані конкретним групам клієнтів. В центрі уваги банку повинні завжди знаходитися реальні потреби клієнтів. Діяльність банка базується на операціях, що повторюються. Тому його зусилля повинні бути направлені на те, щоб зберегти і поширити клієнтуру, стати центром фінансового обслуговування людей на багато років. Саме тому банк повинен орієнтуватися на задоволення дійсних, а не вигаданих потреб, дати клієнту те, що він справді бажає. Тільки так можна утримати клієнтуру в умовах конкурентної економіки. У даній роботі було розкрито поняття і цілі банківського маркетингу, був зроблений аналіз діяльності банків на фінансовому ринку України за 2001р., було освітлено питання методології маркетингової оцінки організації підприємства в умовах ринку; було проаналізовано застосування маркетингових технологій в роботі Дніпровської Філії Акціонерного Банку "Укрінбанк", а саме була дана оцінка фінансово-господарській діяльності банку, був зроблений аналіз застосування маркетингових технологій у роботі банку; було знайдено шляхи вдосконалення маркетингової діяльності ДФ АБ “Укрінбанк”, було розроблено рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності банку, а саме:  ДФ АБ “Укрінбанк” необхідно створити відділ маркетингу;  ДФ АБ "Укрінбанк" у своїй продуктовій політиці повинен використовувати стратегію диверсіфікації.  Банк повинен змінити механізм встановлення ціни за дебетування клієнтських рахунків, вона не може бути фіксованою. Слід надати можливість філіалам і відділенням встановлювати її самостійно, виходячи з рівня їхніх витрат і особливостей регіональних ринків.  ДФ АБ "Укрінбанк" необхідно проводити систематичні маркетингові дослідження, вони повинні носити постійний характер, а не бути "час від часу", банк повинен вивчати не тільки задоволенність клієнтів послугами, які банк надає і ціни на послуги банків конкурентів, а повинен вивчати внутрібанківські відношення працівників, задоволенність умовами праці, робити аналіз долі ринку, вивчати попит, і опираючись на нього розробляти і пропонувати нові послуги, вивчати ефективність рекламних кампаній, а не вимірювати її на око.  ДФ “Укрінбанк” повинен збільшити бюджет на рекламу.  ДФ “Укрінбанк” повинен більш активно використовувати елементи PR такі як: тематичні заготовки для преси (статті про діяльность банку, інтерв'ю з керівниками банку), тематичні заготовки для місцевого телебачення (офіційні передачі, сюжети, інтерв'ю з керівниками банку).  Банк повинен використовувати концепцію соціально-етичного маркетингу для всіх своїх послуг. Використовуя концепцію маркетингу орієнтованого на продаж, банк переслідує мету - продаж вироблених (надаваємих) послуг, а не виробництво (пропозиція) тих послуг, в яких на ринку є потреба. Концепція маркетингу орієнтованого на продаж приносить короткостроковий результат (прибутки швидко зростають і швидко падають, життєвий цикл деяких послуг триває дуже короткий час). Концепція соціально-етичного маркетингу провозглашає метою організації визначення потреб, вимог і інтересів цільових ринків і задоволення споживачів більш ефективними, ніж у конкурентів, засобами при збереженні і закріпленні добробуту споживачів і суспільства в цілому. Така концепція носить довгостроковий характер, сприяє встановленню позитивного іміджу банку, лояльності з боку клієнтів. А як відомо для банку імідж є майже найголовнішим фактором успіху.
Ціна(грн.) 35

Замовлення

Замовлення