Готові роботи
Аналіз маркетингової діяльності підприємства

Аналіз маркетингової діяльності підприємства (ID:27598)

РозділМаркетинг
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2005
Кількість сторінок 90
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу маркетингової діяльності підприємства 1.1. Методи аналізу маркетингової товарної політики підприємства 1.2. Маркетингова цінова політика підприємства та її аналіз 1.3. Вивчення та аналіз маркетингової політики комунікацій та розподілу Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності тов ра "нато" 2.1. Характеристика та аналіз маркетингової діяльності тов ра "нато" 2.2. Аналіз економічних показників за 2003-2004 р.р 2.3. Аналіз товарної та цінової політики тов ра "нато" 2.4. Аналіз маркетингового середовища 2.5. Аналіз політики комунікацій та розподілення рекламної агенції Розділ 3. Методи вдосконалення маркетингової діяльності тов ра "нато" Висновок Список використаної літератури У даній роботі був розглянутий аналіз маркетингової діяльність ТОВ рекламної агенції «НАТО». У першому розділі «Теоретичні аспекти аналізу маркетингової діяльності підприємства» розглянуті маркетингова товарна політика підприємства, аналіз маркетингової цінової політики підприємства. Вивчення та аналіз маркетингової політики комунікацій та розподілу. За даними другого розділу - «Аналіз маркетингової діяльності РА «НАТО» можна зробити висновок: 1) РА «НАТО» перед тим як розпочати свою діяльність ретельно вивчило конкурентне середовище на ринку реклами в Україні й проаналізувавши отримані дані зробила ставку на відносно вільну рекламну нішу - реклама в регіональній пресі. Як показав аналіз конкурентних переваг в 2003 й в 2004 році, керівництво ТОВ «РА «НАТО» зробило вірну ставку при виборі напрямку бізнесу, оскільки за 7 років РА «НАТО» зайняло значну частину питомої ваги ринку операторів регіональних видань і відтіснило своїх конкурентів; 2) розглянувши організаційну структуру ТОВ РА «НАТО», можна зробити висновок, що вона є функціональною, тому що обов'язки й обсяг робіт розподілені по відділах, а відповідальність за виконання цих обов'язків покладена на керівника кожного підрозділу. У рекламній агенції «НАТО» працює 15 чоловік, включаючи директора. Очолює роботу агенції директор. Директор визначає стратегію розвитку агенції відповідно до змін на рекламному ринку, визначає обсяг робіт і напрямку дій для керівників відділів, а також щодня стежить за нормальним функціонуванням рекламної агенції. Директорові підпорядковується 4 служби агенції: адміністративний відділ, відділ роботи із клієнтами, відділ медіа-планування й творчий відділ; 3) Розглянувши економічні показники діяльності ТОВ РА «НАТО» за 2003 і 2004 р.р., можна зробити висновок, що підприємство рік у рік прогресує, розширює свою діяльність, і відповідно прибуток від діяльності підприємства збільшується. 4) Також був проведений SWOT-аналіз. Були визначені слабкі та сильні сторони, можливості та ризики рекламної агенції. Також був проведений аналіз за методом Бостанської консультативної групи (БКГ) було визначено привабливість продукту А (поліграфічна продукція) і виявлено, що поліграфічна продукція приносить прибутки, але потрібно розвивати нові технології щоб вийти в лідери на ринку надання послуг по поліграфічній продукції. У третьому розділі даної роботи описані методи вдосконалення маркетингової діяльності рекламної агенції. Основні висновки, які можна зробити розглянувши даний розділ - основною умовою для виживання рекламної агенції, як і будь-якої іншої фірми, є розширення сфери діяльності. Тобто рекламна агенція не повинна задовольнятися своїми постійними замовниками й певним переліком надаваних послуг, а постійно повинно прогресувати, розширюватися. Розширення діяльності для будь-якої фірми має на увазі наявність коштів. Оскільки для рекламної агенції основним джерелом одержання коштів є комісійні від засобів масової інформації й гонорари від фірм-рекламодавців, та основний акцент робиться на залучення рекламодавців. Постійно зростаюча кількість рекламодавців є основою успішної роботи рекламної агенції і його прогресу. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Концепція товару з погляду маркетингу Рис. 1.2. Життєвий цикл продукту Рис. 1.3. Напрями діяльності підприємства в умовах маркетингу, на які найбільшою мірою впливає цінова політика Рис. 1.4. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій Таблиця 1.1. Особливості засобів впливу маркетингової комунікації Рис.1.5. Складові неособистих каналів маркетингових комунікацій. Рис.2.6. Структура управління ТОВ РА "НАТО" Таблиця 2.8. Аналіз прибутковості підприємства Схема. 2.16. Динаміка обсягів замовлень в період 1999-2004 р.р. Рис.2.17. Ціни РА "НАТО" для клієнтів Таблиця 2.18. Перелік сильних та слабких сторін агенції Таблиця 2.19. Зовнішні можливості та загрози Таблиця 2.20. Матриця SWOT- аналізу Рис.2.22. Матриця БКГ Рис. 2.23. Поширення інформації. Таблиці 2.24. Дані про наданних посередницьких послуг Таблиця 2.25. АВС-калькуляція Графік 2.26. Графік АВС-аналіз
Ціна(грн.) 45

Замовлення

Замовлення