Готові роботи
Засоби реклами на місці продажу + задачі

Засоби реклами на місці продажу + задачі (ID:37010)

РозділМаркетинг
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 35
Зміст ЗМІСТ 1. Засоби реклами на місці продажу……… 2. Паблік рілейшнз, маркетинг, комунікації………… 3. Психологічні основи комунікацій у процесі персонального продажу….. 4. Задача 1(3)…… Обчисліть бюджет на маркетингові комунікації методом пайової участі. Дан для розрахунку - загальна місткість ринку – 250 тис. У.о - обсяги продажу фірми – 30 тис. У.о - обсяги головного конкурента – 158 у.о - витрати на маркетингові комунікації головного конкурента – 58 тис. У.о - запланований відсоток на маркетинові комунікації від обсягів збіту продукції досліджувальної фірми – 5 % Як зміняться витрати на маркетингові комуніації, якщо фірма вирішить скоротити свою частку ринку до 5 %? Як зміняться витрати на маркетингові комунікації, якщо фірма вирішить за вказаного обсягу продажу збільшити відсоток на маркетингові комуніації до 15? 5. Задача 2(6)…… Визначте бюджет на маркетингові комунікації з допомогою моделі ADBUDG для підприємства так, щоб обсяги продажу дорівнювали 98000 у.о Дані для розрахунку: - загальна місткість ринку на рік – 300 тис. у.о - прогнозовані обсяги продажу підприємства із застосуванням максимального значення бюджету на маркетингові комунікації – 180 тис. у.о - прогнозовані обсяги продажу підприємства без застосування маркетингових комунікацій – 42 тис у.о - коефіцієнт чутливості ринку до маркетингових комунікацій – 0,8 - очікуваний прибуток – 28 тис. у.о 6. задача 3(8)……………… У супермаркетах Києва було здійснено акцію стмулювання збуту тортів «Київський», виготовлених корпорацією «Roschen». Акція стимулювання була підкріплена рекламною кампанієюб. Реклама подавалася напередодні по радіо та в газетах «РІО» і «Місто+передмістя». Під час акції співробітників корпорації провели маркетингове ослідження, завданням якого було відстеження кількості людей, які цілеспрямовано завітали до супермаркету під впливом реклами і купували продукцію цієї корпорації. В результаті досліджень було одержано такі дані: - обсяг всієї реалізованої продукції корпорації «Roschen» за попередній період – 3820 тис. грн.; - частка коштів від обсягу реалізації продукції, виділеної на здійснення маркетингової комунікаційної кампанії, - 3 %; - Ціна реалізації торту «Київський» - 22,4 грн; - кількість мешканців м. Києва та Київської області, які були охоплені впливом реклами по радіо, - 3 млн осіб; - наклад газети «РІО» - 999 100 примірників; - наклад газети «Місто + передмістя» - 11995500 примірників; - кількість людей, які відвідали акцію після прочитання газети, - 0,3 від усіх мешканців Києва та області, з них купували продукцію – 34 %; - кількість відвідувачів, які прийшли на акцію після прослуховування радіо, - 1,2 % від усіх мешканців Києва та області, з них купили продукцію – 31 % Розрахуйте економічну ефективність здійсненої маркетингової комунікаційної компанії методом Семенова. Список використаних
Ціна(грн.) 50 можна домовитись

Замовлення

Замовлення