Готові роботи

маркетинг (ID:55090)

РозділМаркетинг
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 5
Зміст Мета: оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів Вихідні дані для розрахунків: Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі Q і продажів S і ціни р продукту): - попит покупців: Q1 = a-bp Q2 = c – dp - пропозиція продавців: S1 = Ap – B S2 = Cp – D Етапи виконання роботи: 1. Дослідити взаємодію покупців (Q1-Q2) 2. Дослідити взаємодію продавців (S1-S2) 3. Розрахувати ринкові параметри (Q1 – S1, Q1-S2, Q2-S1, Q2-S2) 4. Зробити висновки щодо ринкової ситуації. 5. Дати пропозиції стосовно ринкової ситуації шляхом зміни формули поведінки одного з ринкових агентів (Q1, Q2, S1, S2) 6. Зробити остаточні висновки Q1 = 7 – 0,1р Q2 = 11 – 0,6р Задача 2 Сегментування ринку за групами споживачів 1. За вихідними даними статистичних обстежень та обраних сегментаційних перемінних виконати розрахунки і побудувати матриці. Сегментація за рівнем доходів, тис.дол. До 1 До 5 До 10 До 100 Понад 100 7 9 13 14 7 Сегментація ринку за віком, роки До 20 До 30 До 40 До 50 Понад 50 8 4 33 4 1 Сегментація ринку за територіальною ознакою Печерський Оболонь Подол Дарниця 6 21 15 8
Ціна(грн.) 20

Замовлення

Замовлення