Готові роботи
Поиск:
 
Тип
Рік написання:
okОчистити фiльтр

Готові роботи з дисципліни “Маркетинг” - Сторінка №2

Назва:Ціна:Стор.:
1. Особливості ринку соціальних послуг 2. Як можливо використати статистичну інформацію 3. Охарактеризуйте два основних види каналів комунікації(Маркетинг / контрольна | 2009)20 грн18
1. Поясніть поняття іміджу підприємства. Охарактеризуйте етапи процесу створення фірмового стилю підприємства 2. Поясніть сутність позиціонування товару на ринку. Дайте характеристику поняттю «асортиментна політка підприємства» 3. Охарактеризуйте методи(Маркетинг / контрольна | 2009)20 грн12
1. Розкрийте сутність маркетингового планування. Охарактеризуйте блоки, з яких складається маркетингова програма підприємства. 2. Дайте характеристику товару як елементу комплексу маркетингу, його споживчим властивостям та ринковій атрибутиці 3. Розкрий(Маркетинг / контрольна | 2009)20 грн13
1. Розробка плану дослідження: визначення об’єкта дослідження та обсягу вибірки. Види вибірок. 2. Процес товароруху (на прикладі ПрАТ «Санта Україна»). 3. Розробка плану PR-стратегії (зв’язків з громадськістю)(Маркетинг / контрольна | 2017)100 грн26
1. Спрос и предложение 2. Сегментация. Признаки сегментации 3. Цена, стратегии и методы ценообразования (Маркетинг / контрольна | 2009)20 грн14
1. Суб’єкти маркетингу 2. Дослідження конкурентів підприємства за основними техніко-економічними показниками 3. Підготовка матеріалів до виробничого споживання(Маркетинг / контрольна | 2009)20 грн15
1. У чому різниця між каналами розподілу: нульовим, однорівневим, дворівневим і трирівневим? 2. Етапи прийняття рішення про рекламне звернення. 3. У чому полягає сутність процесу планування маркетингу? 4. Охарактеризуйте споживчий ринок та визначте фак(Маркетинг / контрольна | 2009)20 грн24
1. Як здійснюється вибір каналів комунікації? 2. Що розуміють під еластичним і нееластичним попитом? 3. Визначте фактори сегментації ринку 4. Чому деякі фірми переходять від класичної концепції маркетингу до соціально-етичної концепції маркетингу? 5. (Маркетинг / контрольна | 2009)20 грн12
1. Які Вам відомі методи стимулювання збуту? 2. При визначенні цін важливо керуватися виключно задачами, які фірма вирішує на цільовому ринку. Як Ви це розумієте? 3. Що являють собою п'ять особливостей товару? 4. У чому фактори успіху і фактори небезпе(Маркетинг / контрольна | 2009)20 грн14
1. Які задачі вирішуються при проведені маркетингового дослідження? 2. У чому полягає взаємозв’язок між плануванням, організацією маркетингу і контролем маркетингу? 3. Чому в останні роки маркетинг почали застосовувати багато некомерційних організацій? (Маркетинг / контрольна | 2009)20 грн23
1. Які можна виділити типи маркетингового контролю? 2. Назвіть методи стимулювання збуту 3. Що являє собою SWOT-аналіз? 4. Що таке позиціонування товарів наринку? Наведіть приклади 5. Охарактеризуйте різні види розповсюдження інформації з точки зору ї(Маркетинг / контрольна | 2009)20 грн20
Cтратегія просування товарів на ринок(Маркетинг / дипломна | 2015)800 грн117
Cучасні моделі та тенденції розвитку стратегічного маркетингу. Рекламні стратегії: дослідження існуючих підходів до розробки міжнародних кампаній. Еще раз про маркетинг-микс, или не оставить ли в покое концепцию 4р? Маркетинг туристских услуг для сег(Маркетинг / контрольна | 2009)50 грн40
id-1438-412 Маркетинг(Маркетинг / інше | 2019)15 грн1
PR у системі комунікативної діяльності(Маркетинг / дипломна | 2010)300 грн108
SWOT-аналіз господарської діяльності підприємства та принципи формування стратегічних напрямків його розвитку(Маркетинг / контрольна | 2012)150 грн48
Адаптація маркетингової стратегії ТзОВ «...» до зміни ринкових умов функціонування (Маркетинг / магістерська | 2018)договірна грн145
Алгоритм планування нових товарів(Маркетинг / контрольна | 2014)25 грн6
Анализ маркетинговой деятельности (ЗАО "ЮНИЧЕЛ")(Маркетинг / дипломна | 2008)200 грн106
Анализ маркетинговой среды предприятия(Маркетинг / курсова | 2009)100 грн39
Назад до списку дисциплін
12345 ...