Готові роботи
Дослідження впливу біологічних ритмів на здоров’я людини під час сну

Дослідження впливу біологічних ритмів на здоров’я людини під час сну (ID:105811)

ПредметМедицина
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 56
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІННОВАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА СОН ЛЮДИНИ 1.1. Біологічні ритми людини і її здоров’я 1.2. Історія вивчення сну 1.3. Теоретичні особливості та структура сну 1.4. Значення та основні функції сну 1.5. Сучасні прояви проблем від порушення сну 1.6. Вплив соціальних умов на біологічні критерії здоров’я РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 3.1.Дослідження потенціалів мозку під час сну за допомогою ЕЕГ 3.2. Дослідження біологічних ритмів сну шляхом анкетування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 600
Зразок роботи:
Актуальність теми: вивчення впливу факторів техногенезу, еволюції розвитку світової цивілізації, інформаційних технологій, якості життя й продуктів харчування в цілому підтверджують потребу поглибленого вивчення сну як фактору біологічного ритму людини. Об’єктом даного дослідження є аспекти здорового способу життя учнівської та студентської молоді. Предметом дослідження є біоритми людини. Мета даної роботи дослідити вплив біоритмів на здоровий спосіб життя молоді.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет