Готові роботи
Економіка охорони здоров'я і проблема фінансування здоров'я в сучасних умовах

Економіка охорони здоров'я і проблема фінансування здоров'я в сучасних умовах (ID:26838)

ПредметМедицина
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2000
Кількість сторінок 86
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи економіки охорони здоров'я і проблема фінансування здоров'я в сучасних умовах 1.1. Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення її економічної і медичної ефективності 1.2. Мети і задачі аналізу господарської діяльності медичного закладу 1.3. Фінансування системи охорони здоров'я 1.4. Альтернативні джерела фінансування медичного закладу на сучасному етапі 1.5. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги населення 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності пологового будинку №1 м. Миколаїв 2.1. Коротка характеристика пологового будинку №1 і його основні техніко-економічні показники 2.2. Аналіз трудових ресурсів 2.2.1. Аналіз забезпеченості закладу трудовими ресурсами 2.2.2. Аналіз ефективності праці 2.3. Аналіз основних фондів 2.3.1. Аналіз складу і руху основних фондів 2.3.2. Аналіз забезпеченості основними фондами 2.3.3. Аналіз використання основних фондів 2.4. Аналіз виконання єдиного кошторису доходів і витрат 2.4.1. Аналіз фінансування медичного закладу 2.4.2. Аналіз виконання єдиного кошторису доходів і витрат 2.4.3. Аналіз співвідношення фактичних і профінансованих витрат 3. Шляхи пропозицій покращення фінансування медичних закладів в сучасних умовах 3.1. Шляхи покращення фінансування закладів системи здоровохорони 3.2. Оренда як додаткове джерело фінансування пологового будинку №1 м. Миколаїв Висновки Список використаної літератури 1. Аналіз трудових ресурсів пологового будинку №1 за 1999-2000 роки довів, що причиною збільшення чисельності середньоспискової чисельності співробітників є збільшення кількості пологів, збільшення об’єму наданих медичних послуг і наявність вільних вакансій. 2. Аналіз основних фондів пологового будинку №1 за 1999-2000 роки довів, що позитивним фактором в організації матеріально-технічної бази пологового будинку є збільшення основних фондів, але цього замало у порівняння з фактичною потребою у нових основних фондах. В ході проведеного аналізу із забезпеченості основними фондами пологового будинку 31 і використання основних фондів виявлено наступне:- коефіцієнт зношування основних фондів складає 0,38, це свідчить про те, що основні фонди зношені на 38%, тому для оновлення, покращення і підвищення ефективності використання основних фондів необхідні достатні фінансові кошти. 3. Аналіз фінансування пологового будинку №1 показав, що у 2000 році фінансовий відділ міського управління охорони здоров'я затвердив бюджет витрат даного медичної установи на 626,6 тис. грн. менше, ніж у 1999 році. Аналіз профінансованих і фактичних витрат в 2000 році показав, що у зв'язку з недостатністю фінансування із засобів держбюджету у галузі охорони здоров'я в цілому за кошторисом фактичні витрати перевищують профінансовані. Це пояснюється нестабільними економічними умовами, наявністю інфляції, і як наслідок, підвищення цін на матеріали поточного споживання і підвищення цін на енергоносії, комунальні послуги і на послуги стороннього характеру. 4. У ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності пологового будинку №1 м. Миколаїв виявлено недостатнє фінансування з боку держави. Тому керівництву необхідно шукати альтернативні джерела фінансування, використовуючи для цього внутрішні резерви і можливості. У дипломній роботі пропонується можливість введення наступних шляхів альтернативного фінансування: - обов’язкові внески населення чи підприємств і організацій на часткове погашення вартості медичної допомоги; - добровільні пожертвування, благодійні і компенсаційні внески громадян і організацій, меценатство, спонсорство; - платні послуги для окремих категорій громадян і трудових колективів, платоспроможних підприємств; - добровільне страхування окремих громадян і колективів; - оренда пустих приміщень, незайнятих потужностей, обладнання, інвентарю; - інших джерел, не заборонених законодавством.
Ціна(грн.) 15

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет