Готові роботи
Аналіз стану акушерської допомоги населенню в Україні

Аналіз стану акушерської допомоги населенню в Україні (ID:27042)

ПредметМедицина
Тип роботи курсова
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 75
Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти аналізу стану акушерської допомоги населенню в Україні 1.1. Сучасна демографічна ситуація в Україні 1.2. Медико-соціальні аспекти здоров’я матері в сучасних умовах 1.3. Особливості сучасного контингенту на селі та їх вплив на відтворення населення і здоров’я потомства 1.4. Проблеми здоров’я новонароджених дітей на сучасному етапі Розділ ІІ. Аналіз стану акушерської допомоги населенню на базі акушерського відділення міської лікарні №1 м. Олександрії 2.1. Аналіз організаційної структури МЛ №1 стор м. Олександрії 2.2. Аналіз організації та структури акушерського відділення як одного з підрозділів МЛ № м. Олександрії 2.3. Порівняльний аналіз основних показників діяльності акушерського відділення МЛ №1 та акушерського відділення Олександрійської ЦРЛ 2.4. Аналіз матеріально-технічного забезпечення у Відділенні 2.5. Аналіз кадрового забезпечення в акушерському відділенні МЛ №1 м. Олександрії 2.6. Порівняльний аналіз економічних витрат в акушерських стаціонарах Олександрійської МЛ № та ЦРЛ та розрахунок їх ефективності Розділ ІІІ. Рекомендації щодо удосконалення організації акушерської допомоги населенню на базі міської лікарні №1 м. Олександрії Висновки Список використаних джерел Під час написання курсової роботи були зроблені певні висновки. 1. Проведено аналіз літератури, який показав, що за останнє десятиріччя в Україні спостерігається погіршення демографічної ситуації та зниження здорового дітонародження. Виявлено, що кількість народжених зменшилась з 691000 у 1989р. до 385 000 у 2002р. Виявлено, що кожна третя дитина має відхилення у фізичному та психічному розвитку. Близько 70% жінок народжують дітей з акушерськими ускладненнями. Здоров’я дітей безпосередньо пов’язане зі станом здоров”я жінок, який має стійку тенденцію до прогрішення. Про це свідчить підвищення за останні 10 років захворюваності на анемію у вагітних майже в 5 разів, збільшення кількості захворювань сечостатевої системи – в 4, системи кровообігу – в 2 рази. Збільшується кількість безплідних шлюбів та новонароджених із природною патологією. На основі викладеного літературного огляду дослідження було зроблено висновки про незадовільний стан здоров”я жінок напередодні та під час вагітності, збільшення кількості ускладнень при пологах, високу перинатальну смертність та захворюваність новонароджених. 2. На основі проведеного аналізу стану акушерської служби в місті Олександрії та районі було виявлено ряд недоліків щодо надання акушерської допомоги населенню. Оцінка технічного та кадрового потенціалу лікувальних закладів дотеперішнього свідчать як про недостатню ефективність використання наявного обладнання та кадрів, так і про низькі резервні можливості акушерської служби по запобіганні перинатальної смертності в сучасних соціальних та економічних умовах. Так відмічається: - нераціональне використання ліжкового фонду має місце як в акушерському стаціонарі МЛ №1 так і в ЦРЛ; - недоцільні витрати на утримання не функціонуючих ліжок призводять до зайвих економічних втрат в ЛПЗ; - недостатнє цільове фінансування на покращення матеріально-технічної бази відділення, що призвело до вираженої амортизації реанімаційного обладнання та відсутності діагностичного обладнання; - незадовільний стан здоров”я жінок напередодні та під час вагітності, збільшення кількості ускладнень при пологах, високу перинатальну смертність та захворюваність новонароджених. Виходячи з виявлених недоліків пропонуються заходи щодо вдосконалення та забезпечення доступною кваліфікованою медичною допомогою населення у сфері акушерства та неонатології. 3. Проаналізувавши виявлені недоліки в організації акушерської допомоги населенню в м. Олександрії та районі та, вивчивши досвід ефективної діяльності служб охорони материнства та дитинства в Україні та країнах СНД, пропонується створення міжрайонного перинатального центру на базі акушерського відділення МЛ №1. МПЦ створений на основі реструктуризації мережі акушерської служби МЛ №1 та ЦРЛ. Практичне значення даного проекту являє собою: - об”єднання акушерських стаціонарів МЛ№1 та ЦРЛ передбачає покращення показників, що характеризують використання ліжкового фонду; - за рахунок скорочення ліжкового фонду в МПЦ отримується економія коштів в розподілі видатків в розмірі 178735,15 грн. або 24,4%. При цьому витрати на утримання 1 ліжко – дня скорочуються на 18,9 грн. або 36,8%. - на кошти, зекономлені при впровадженні даного проекту, передбачається придбання удосконаленого лікувально-діагностичного обладнання та збільшення видатків на медикаментозне забезпечення; - удосконалення лікувально-діагностичного обладнання в закладі дасть можливість проведення обстеження ургентних хворих, в нічний час, під час пологів для виключення патологічних станів для роділлі та плоду; - обстеження та своєчасні реанімаційні заходи новонародженим; передбачити ускладнення перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду, своєчасно вибрати подальшу тактику їх ведення та лікування. На рівні медичного закладу це призведе до покращення показників здоров”я вагітних, роділь, породіль та новонароджених: збільшення ваги вилікуваних хворих, зменшення випадків переходу ускладнень в більш тяжкі стани. Таким чином, створення МПЦ передбачає досягнення соціальної, медичної та економічної ефективності. На рівні всього медичного закладу – це попередження патологічних станів, народження здорових дітей, зменшення рівня перинатальної смертності та інвалідизації, задоволеність суспільства в цілому системою надання медичної акушерської та неонатальної допомоги. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Оцінка рівня материнської смертності Таблиця 1.2. Оцінка плодової та дитячої смертності Таблиця 1.3. Маса дітей при народженні Таблиця 2.1. Чисельність населення, яке проживає на території м. Олександрія (тис. чол.) Рис.2.1. Структура міської лікарні №1 м. Олександрії Таблиця 2.2. Цілодобовий стаціонар МЛ №1 Таблиця 2. 3. Цілодобовий акушерський стаціонар Рис. 2.2. Структура акушерського стаціонару Рис. 2. 3. Структура фізіологічного відділення Рис. 2.4. Структура обсерваційного відділення Рис.2.5. Структура відділення патології вагітності Рис. 2.6. Структура відділення новонароджених Таблиця 2.4. Ліжковий фонд та його використання по акушерській службі МЛ №1 та ЦРЛ за період 2002-2006рр. Рис. 2.7. Загальна кількість пологів по м. Олександрії та Олександрійському району в 2002-2006 роках Рис. 2.8. Загальна кількість цілком нормальних пологів по акушерських стаціонарах Олександрійської МЛ №1 та ЦРЛ за період 2002-2006 років Рис. 2. 9. Загальна кількість ускладнень пологів та післяпологового періоду по акушерських стаціонарах Олександрійської МЛ №1 та ЦРЛ за період 2002 - 2006 рр. Рис. 2.10. Загальна кількість акушерських операцій та допомог по акушерських стаціонарах Олександрійської МЛ №1 та ЦРЛ за період 2002-2006 рр. Рис. 2.11. Рівень перинатальної смертності в акушерських стаціонарах Олександрійської МЛ №1 та ЦРЛ за період 2002-2006 років. Таблиця 2.11. Структура перинатальної смертності по акушерських стаціонарах МЛ №1 м. Олександрії та ЦРЛ за період 2002-2006років. Рис. 2.12. Рівень захворюваності новонароджених по акушерських стаціонарах МЛ №1 м. Олександрії та ЦРЛ за період 2002-2006 років Таблиця 2.12. Структура захворюваності новонароджених по акушерських стаціонарах МЛ №1 м. Олександрії та ЦРЛ за період 2002-2006років. Таблиця 2.7. Табель оснащення виробами медичного обладнання акушерського відділення МЛ №1 м. Олександрії Таблиця 2.8. Наявність малоцінних та швидкозношуючихся медичних предметів по акушерському відділенню МЛ №1 м. Олександрії Таблиця 2.9. Розрахунок штатних одиниць акушерського відділення МЛ №1 м. Олександрії (станом на 1.01.2005 року) Таблиця 2.10. Кваліфікаційна структура кадрів акушерського стаціонару МЛ № 1 м. Олександрії Рис. 3.1. Структура Олександрійського міжрайонного центру Таблиця 3.1. Розрахунок штатних одиниць та посадових окладів Олександрійського міжрайонного перинатального центру Таблиця 3.2 Розрахунок штатних одиниць, що підлягають скороченню Таблиця 3.3. Економія витрат по фонду оплати праці, грн. Таблиця 3.4. Економія по видаткам кошторису, грн. Таблиця 3.5. Витрати на 1л/день, грн. Таблиця 3.6. Розподіл коштів на придбання виробів медичного обладнання, медикаментів та перев’язувального матеріалу
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет