Готові роботи
Демографічна ситуація в україні

Демографічна ситуація в україні (ID:27050)

ПредметМедицина
Тип роботи курсова
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 62
Зміст Розділ i. Демографічна ситуація в україні. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.1. Демографічна ситуація в Україні 1.2. Фінансово-економічне забезпечення охорони здоров'я 1.3. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.4. Особливості страхової медицини в економічно розвинених країнах світу 1.5. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні Розділ іі. Аналіз стану охорони здоров'я в місті зеленодольськ 2.1. Клімато-географічна та соціально-економічна характеристика міста Зеленодольськ 2.2. Оцінка стану здоров'я населення міста Зеленодольськ 2.3. Організація та управління охороною здоров'я міста Зеленодольськ 2.3. Фінансово-економічна діяльність Зеленодольської міської лікарні Розділ iii. Основні напрямки удосконалення механізмів фінансування охорони здоров'я Висновки Список використаної літератури Світовий досвід підтверджує, що найбільших успіхів у вирішенні проблеми зміцнення здоров'я населення досягли країни, які запровадили та використали сповна в системі охорони здоров’я механізм медичного страхування. Страхувати – значить оберігати від чогось небажаного, неприємного, захис-тити, гарантувати безпеку, а сам процес страхування – це спосіб захисту майнових інтересів в умовах ринкової економіки. Кожна людина вже сьогодні має знати як зменшити ризик від погіршення здоров'я чи настання захворювання, нещасного випадку тощо в умовах ринкової економіки, яка є основою страхової медицини та медичного страхування. В умовах дефіциту бюджетного фінансування виникла загальна потреба в пошуку позабюджетних джерел надходження коштів для потреб охорони здоров’я. Для вирішення цієї проблеми в роботі було проведено: 1. Аналіз літературних джерел з питань організації охорони здоров’я в різних країнах та систем їх фінансування. 2. Аналіз соціально-економічної та демографічної ситуації в місті Зе-ленодольськ за такими показниками: структура населення, природний рух населен-ня, рівень і структура смертності, захворюваність населення, який показав недо-статню ефективність роботи закладів охорони здоров'я в місті. 3. Аналіз системи охорони здоров’я міста за такими показниками: ліжковий фонд, штати, кваліфікація показав, що наявні потужності відповідають нормативним показникам. 4. Аналіз діяльності закладів охорони здоров’я міста Зеленодольськ за такими показниками: амбулаторно-поліклінічна допомога, швидка невідкладна допомога, стаціонарна допомога говорить про недосить вдосконалений рівень ефективності в діяльності відповідних структурних підрозділів (сказується недо-статність фахівців узької спеціалізації та недостатня кількість медичної апаратури). 5. Аналіз економічного забезпечення Зеленодольської міської лікарні вказав на низький рівень бюджетного фінансування, на недостатнє фінансування витрат на медикаменти та харчування хворих, поточні ремонти. 6. Розроблено напрямки удосконалення надання медичної допомоги населенню міста. На основі проведеного багатопрофільного аналізу було запропоновано про-ект по залученню альтернативних джерел фінансування шляхом створення лікар-няної каси, що сприятиме частковому покриттю дефіциту бюджетного забезпе-чення лікарні і, як наслідок, буде сприяти покращенню рівня надання медичної допомоги населенню міста Зеленодольськ. Тобто фінансування галузі охорони здров´я здійснюється не на належному рівні, отже хворі не можуть отримати гідного медичного забезпечення при зверненні до лікарні, а також не забезпечуєть-ся достатнім харчуванням при лікуванні. Каса взаємної підтримки здоров´я дасть можливість забезпечувати на належному рівні хворих медикаментами та харчуван-ням. І як наслідок це сприятиме зниженню захворюваності населення міста. Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1.Населення міста Зеленодольськ Таблиця 2.2. Демографічна ситуація в Україні Рис. 2.1. Порівняльна характеристика народжуваності, загальної смерт-ності, природного приросту на 1 тис. населення міста та області за 2004-2006 роки Таблиця 2.3 Повікова структура смертності у відсотках Рис. 2.2. Повікова структура смертності у відсотках Таблиця 2.4 Структура смертності по статі Таблиця 2.5.Показники захворюваності дорослого населення(на 10 тис.)2004-2006рр. Таблиця 2.6 Інтенсивні показники первинного виходу на інвалідність (10 тис.дорослого населення в працездатному віці) Таблиця 2.7 Інтенсивні показники первинного виходу на інвалідність (10тис. населення в працездатному віці 1-й кв.2005-2006рр. Таблиця 2.8. Показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатнос-ті Таблиця 2.9.Показники онкозахворюваності Рис 2.3 Структура підпорядкованості Рис.2.4 Структура апарату управління ЗМЛ Рис.2.5. Структура закладу. Таблиця 2.9 Структура витрат на утримання Зеленодольської МЛ в постатейному вираженні і динаміка їх змін за 2004-2006 рр. Таблиця 2.10.Майно Зеленодольської МЛ станом на 1.01.2004 року. Таблиця 2.11 Позабюджетні надходження в Зеленодольській міській лі-карні за 2004-2006 рр. (в тис. грн.) Таблиця 2.12 Аналіз окремих економічних показників, що характеризують фінан-сування галузі на протязі 2003-2006 років (в гривнях)
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет