Готові роботи
Актуальність використання принципів управління на сучасному етапі розвитку підприємства

Актуальність використання принципів управління на сучасному етапі розвитку підприємства (ID:140777)

ПредметМенеджмент
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 28
Зміст План Вступ 1. Теоретичні аспекти принципів управління 1.1. Класифікація принципів управління 1.2. Принципи управління на основі різних шкіл 2. Аналіз використання принципів управління на підприємстві «_________________» 2.1. Визначення етапу розвитку підприємства відповідно до життєвого циклу. 2.2. Принципи управління на підприємстві 2.3. Вплив застосування принципів управління на економічний розвиток підприємства. 3. Рекомендації, щодо підвищення ефективності управління на підприємстві. Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
Провідною ідеєю концепції управління у ХХІ ст. є необхідність гармонійного розвитку підприємства, що передбачає орієнтацію на поєднання та збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів і суспільства в цілому. Така спрямованість управління відповідає концепції сталого розвитку. У контексті цього успіх кожного підприємства необхідно розглядати у 3-х аспектах: задоволення інтересів споживачів, персоналу та внесок підприємства у розвиток суспільства. З огляду на це, пріоритетними напрямами удосконалення управління підприємствами в постсоціалістичних країнах, зокрема і Україні, є формування моделі менеджменту, яка враховує загальноєвропейські та світові тенденції розвитку енвайронментальної економіки. Тому актуальним є забезпечення стратегічної гнучкості підприємства, тобто його здатності до здійснення превентивних управлінських заходів та швидкого реагування на зовнішні зміни, постійного пошуку нових можливостей у зовнішньому середовищі. Сучасні уявлення про управління підприємством ґрунтуються на багатьох теоріях та підходах, які мають витоки з початку ХХ ст. Підґрунтям сучасного управління підприємством є концепція сталого розвитку, конкурентних переваг та якості. ... Обрана мною тема дуже цікава та актуальна, тому що знання і використання сучасних технологій в управлінні значно підвищує ефективність діяльності підприємств. Метою роботи є ознайомлення і вивчення поняття менеджменту і сутність основних функцій менеджменту. Предметом дослідження є використання сучасних принципів управління.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет