Готові роботи
КГУ, варіант № 9-М, Основи менеджменту, №2665

КГУ, варіант № 9-М, Основи менеджменту, №2665 (ID:15675)

ПредметМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2006
Кількість сторінок 27
Зміст 1. Загальна характеристика шкіл управління 2. Класифікація технологій 3. Фактори, що визначають процес прийняття управлінських рішень 4. Ситуація 1 Під час маркетингових досліджень виявлено падіння попиту на конкретний вид товару, що зa аналізуємий період склав 25% від обсягів виробництва. Керівництву підприємства потрібно вибрати рішення з двох можливих варіантів: знизити ціну на 11 %; або провести удосконалення асортименту, що потребує додаткових витрат в розмірі 65 тис. грн., що дасть можливість збільшити ціну продукції на 5%. Базові умови роботи підприємства: – виробнича потужність підприємства 550 тис. виробів на рік. – коефіцієнт використання виробничої потужності 78%. – постійні витрати виробництва 2 800 тис.грн. – постійні витрати збуту продукції 50 тис.грн. – змінні витрати виробництва та реалізації на одиницю продукції 18 грн. – ціна підприємства за одиницю продукції 50 грн. Опишіть етапи прийняття управлінського рішення керівництвом підприємства 2.Визначити результати роботи підприємства у базовому та розрахунковому періодах та відносну його зміну. 3.Розрахувати беззбитковий обсяг виробництва у базовому та розрахунковому варіантах, проаналізувати фактори, що призвели до його зміни. 4.Намітити шляхи досягнення базового розміру прибутку. 5. Ситуація 2 В відповідності до змін в законодавстві ставки заробітної плати кваліфікованих робітників фірма повинна підвищити на 50%, по відношенню до тих, що зараз діють на виробництві. На ринку праці існує дефіцит кваліфікованої робочої сили, і потрібно буде більше року, щоб підготувати новачків до потрібного рівня кваліфікації. Керівнику потрібна буде порада по питанню першочерговості ряду товарів, що виготовляються при найбільшій ефективності використання праці кваліфікованих робітників, що зараз працюють на фірмі. Витрати фірми на працю некваліфікованих робітників, яких зараз достатньо, можуть збільшиться на 20% від базових. Відомий наступний кошторис по асортименту до підвищення витрат на оплату праці: Асортимент А Б В Г Д Продуктивність праці, од. 3 000 4000 6000 7000 9000 Ціна реалізації одиниці грн. 16 15 18 15 30 Змінні витрати на од.: - на матеріали 3 5 4 7 6 - ЗП кваліфікованого персоналу 4 4 6 2 8 - ЗП некваліфікованого персоналу 2 2 1 1 4 Витрати на заробітну плату формулюються в відповідності до погодинних ставок Тквал. персоналу = 4 грн.; Т неквал. = 2 грн. Змінні накладні витрати розподіляються з розрахунку 1 грн. за год. роботи. Фонд робочого часу фактичних кваліфікованих робітників зараз складає 30 000 год. А постійні витрати 22800 грн. на рік. Завдання: 1.Дайте рекомендації керівництву фірми, який асортимент потребує найбільше висококваліфікованих робітників 2.Розрахуйте асортимент підприємства, що дає найбільший прибуток підприємству і є найменш ризиковим. 3.Що впливає на ризиковість асортименту? 4.За всіма розрахунками зробіть обґрунтовані висновки. 6. Ситуація 3 П'ятеро підприємливих людей вирішили відкрити власну справу, що пов'язана з виготовленням жіночої галантереї. За попередніми розрахунками проектна виробнича потужність складе 130 тис. сумок на рік. Вартість основних фондів підприємства 1000 тис. грн. Фондовіддача основних фондів 4,2. Тривалість одного оборогу обігових коштів – 26 дні. Середня оптова ціна одного виробу складе 65 грн.; змінні витрати на одиницю продукції будуть становити за прогнозами на рівні 63% від ціни підприємства. Постійні витрати на місяць складуть 5 160 грн. Прогнозуєма доля ринку підприємства становить 85 тис. сумок на рік. Троє підприємців з 5-ти мають власні кошти по 300 тис. грн., які планують вкласти в спільну справу. Один підприємець може забезпечити майбутнє підприємство необхідним обладнанням, ще один – має багато цінних ідей щодо виготовлення нових моделей. Завдання: 1.Яку юридичну форму Ви можете запропонувати підприємцям? Опишіть послідовність етапів реєстрації підприємства. 2.Що потрібно врахувати при обґрунтуванні підприємства? 3.Обґрунтуйте доцільність створення підприємства. 4.Обґрунтуйте та проаналізуйте виконані розрахунки. 7. Ситуація 4 Компанія, яка виробляє промислове обладнання, повільно збільшувала обсяги виробництва, а після введення стратегії агресивного маркетингу обсяги збуту зросли втричі. В компанії виділено 5 підрозділів менеджери яких внесли вагомий вклад в посилення конкурентної позиції фірми на ринку. Звичайно оплата праці збільшувалась в відповідності до темпів її росту за минулий період. Але зараз прийнято рішення використати метод мотивації, побудований на теорії очікування. За аналізом виділено напрямки мотивації: просування по посадовій (А); відпустка (В); премія (П); подяка керівництва (С). На преміювання виділено додатково 40 тис. грн. спеціальна комісія оцінила в балах роботу підрозділів. Заробітна плата за період (t-2) Заробітна плата за період (t-1) Бали Валентність Вij Вірогідність очікування Рij А В П С А В П С Менеджер відділу 1 8500 12000 21 4 2 7 6 0,3 0,2 0,4 0,1 Менеджер відділу 2 6500 8500 24 6 4 5 4 0,4 0,3 0,5 0,3 Менеджер відділу 3 7000 9500 17 6 3 5 4 0,4 0,2 0,4 0,3 Менеджер відділу 4 15000 18000 20 5 7 5 3 0,4 0,3 0,5 0,3 Менеджер відділу 5 6000 8500 18 4 2 7 6 0,4 0,2 0,4 0,2 1.Які методи стимулювання праці використовуються на підприємстві? 2.З яких етапів на вашу думку повинен складатися процес стимулювання працівників? 3.Використовуючи дані таблиці визначити напрямки стимулювання та заробітну плату менеджерів в наступному періоді (t). 4.За результатами розрахунків зробіть обґрунтовані висновки. Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет