Готові роботи
КГУ, варіант №1, Управління міжнародними проектами, №2706

КГУ, варіант №1, Управління міжнародними проектами, №2706 (ID:15724)

РозділМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 13
Зміст Задача № 1 На підставі даних про грошовий потік двох проектів розрахувати IRR точним і приблизним методами (ставка дисконтування – 20%). Порівняти отримані результати. Зробити висновки. Рік 0 1 2 3 4 Чистий грошовий потік А, тис. дол. -150 -150 150 150 150 Чистий грошовий потік Б, тис. дол. -300 100 100 200 200 Задача № 2 Кумулятивна облігація номіналом 100000 і терміном 4 роки, що приносить 10% річного доходу розміщена на ринку за курсом 90. За 2,5 роки до погашення її купили за 95000 дол. Через півроку вона була реалізована за ціною 105000. Оцінити дохідність даної операції, а також її ефективність з точки зору дохідності на дату погашення з моменту розміщення, з моменту покупки і продажу (у вигляді річної ставки складних відсотків). Зробити висновки. Задача № 3 Облігація номіналом 10000 грн., терміном погашення 1 липня 2003 року і купонною дохідністю 8% (купонний похід сплачується один раз у рік) куплена 1 вересня 2001. Об'явлена норма дохідності 12%. Знайти повну і чисту ціни, а також величини накопичених відсотків. Зробіть висновки. Задача № 4 За даними про динамік цін на акції компанії ABC побудувати тренд. Розрахувати і побудувати графік індексу відносної сили, висновки про характер тенденції розвитку Період Ціна закриття, дол. Період Ціна закриття, дол. Період Ціна закриття, дол. 1 20 8 15 32 2 24 9 26 16 31 3 25 10 зо 17 34 4 23 11 32 18 36 5 26 12 35 19 38 6 28 13 37 20 40 7 29 14 34 21 41 Задача № 5 Інвестор купує два опціони пут за ціною виконання 70 дол. і один опціон колл із ціною виконання 75 дол. Опціонні премії складають 5 дол. і 3 дол. відповідно. Розрахувати результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 60 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора. Яку стратегію використовував Інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для покупця і продавця опціону. Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення