Готові роботи
КГУ, варіант №4, Управління персоналом, №2712

КГУ, варіант №4, Управління персоналом, №2712 (ID:15730)

РозділМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 18
Зміст 1. Потреба у кадрах, її форми та елементи. Методи визначення чисельного складу працівників, можливості їх застосування, переваги та недоліки. Необхідність та суть складання балансу робочого часу 2. Інтенсивність руху кадрів на підприємстві та показники, що її характеризують Задача Годинний виробіток становить на фірмі 15 грн. Режими праці: робочий день – 8 год, число відпрацьованих днів за рік в середньому одним робітником 230 днів. Працює на фірмі 220 чол. У перспективі можливе збільшення обсягів виробництва на 5,5 %, але виключно за рахунок додаткової чисельності робітників, так як усі внутрішні резерви вичерпано. Ціна за одиницю продукції в середньому становить 250 грн. Питома вага собівартості в ціні 65 %, а питома вага зарплати в собівартості продукції – 25%. Визначити: 1.Обсяг виробництва та можливе їх зростання. 2.Розрахувати необхідну кількість додаткового залучення персоналу. 3.Визначити величину витрат на зарплату персоналу в одиниці продукції. 4.Розрахувати загальні витрати на зарплату персоналу. Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення