Готові роботи

Менеджмент (ID:178544)

ПредметМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 34
Зміст Завдання 1. Ознайомитись із загальною характеристикою підприємства як суб’єкта господарювання: - цілі та напрями діяльності підприємства, історія становлення та функціонування; - правове забезпечення функціонування підприємства; - форма власності на майно та організаційно-правова форма господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; - структура підприємства, розробити схему організаційної структури управління підприємством, проаналізувати способи прийняття та ефективність управлінських рішень з господарських питань. Завдання 2. Проаналізувати кадрове забезпечення підприємства, структуру персоналу організації за останні п’ять років. Числові дані по персоналу потрібно аналізувати за ознакою участі у виробничому або управлінському процесі (керівники, спеціалісти, інші службовці (технічні виконавці), робітники); за професійним критерієм (співвідношення представників різних професій та спеціальностей (економісти, бухгалтери, інженери, юристи); за кваліфікаційної ознакою (ступенем професійної підготовки) – категорії, розряди, наукові ступені; за статевовіковими ознаками – кількість жінок/чоловіків, чисельність молодих спеціалістів або пенсіонерів у загальній кількості працівників; за ознакою стажу. Побудувати криву динаміки персоналу за останні п’ять років. Визначити причини звільнень (скорочень). Наприкінці розділу обов’язково потрібно зробити висновок, який починається словами «таким чином». Завдання 3. Проаналізувати конкурентів підприємства на ринку. Надати інформацію про основних постачальників продукції. Розробити схему взаємовідносин досліджуваного підприємства, його конкурентів та постачальників. Завдання 4. Провести аналіз продукції (послуги) підприємства, споживачів та ринків збуту. Для цього проведіть аналіз його комерційної діяльності. Дайте відповіді на питання: 1. Що (яку продукцію / послугу) й коли продавати (купувати)? У якій кількості? 2. На якому етапі життєвого циклу дана продукція знаходиться? 3. Які види й форми збуту доцільно обрати? 4. Які ресурси є на підприємстві для здійснення комерційної діяльності? Визначити та вказати: - показники прибутку - показники рентабельності - основні показники по основним та оборотним фондам Завдання 5. Визначити, який вплив здійснює держава на досліджуване підприємство. Які зміни у податковому законодавстві, грошово-кредитній політиці можуть зашкодити або, навпаки, посприяти його розвитку? СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 60

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет