Готові роботи

Менеджмент (ID:178544)

РозділМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 34
Зміст Завдання 1. Ознайомитись із загальною характеристикою підприємства як суб’єкта господарювання: - цілі та напрями діяльності підприємства, історія становлення та функціонування; - правове забезпечення функціонування підприємства; - форма власності на майно та організаційно-правова форма господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; - структура підприємства, розробити схему організаційної структури управління підприємством, проаналізувати способи прийняття та ефективність управлінських рішень з господарських питань. Завдання 2. Проаналізувати кадрове забезпечення підприємства, структуру персоналу організації за останні п’ять років. Числові дані по персоналу потрібно аналізувати за ознакою участі у виробничому або управлінському процесі (керівники, спеціалісти, інші службовці (технічні виконавці), робітники); за професійним критерієм (співвідношення представників різних професій та спеціальностей (економісти, бухгалтери, інженери, юристи); за кваліфікаційної ознакою (ступенем професійної підготовки) – категорії, розряди, наукові ступені; за статевовіковими ознаками – кількість жінок/чоловіків, чисельність молодих спеціалістів або пенсіонерів у загальній кількості працівників; за ознакою стажу. Побудувати криву динаміки персоналу за останні п’ять років. Визначити причини звільнень (скорочень). Наприкінці розділу обов’язково потрібно зробити висновок, який починається словами «таким чином». Завдання 3. Проаналізувати конкурентів підприємства на ринку. Надати інформацію про основних постачальників продукції. Розробити схему взаємовідносин досліджуваного підприємства, його конкурентів та постачальників. Завдання 4. Провести аналіз продукції (послуги) підприємства, споживачів та ринків збуту. Для цього проведіть аналіз його комерційної діяльності. Дайте відповіді на питання: 1. Що (яку продукцію / послугу) й коли продавати (купувати)? У якій кількості? 2. На якому етапі життєвого циклу дана продукція знаходиться? 3. Які види й форми збуту доцільно обрати? 4. Які ресурси є на підприємстві для здійснення комерційної діяльності? Визначити та вказати: - показники прибутку - показники рентабельності - основні показники по основним та оборотним фондам Завдання 5. Визначити, який вплив здійснює держава на досліджуване підприємство. Які зміни у податковому законодавстві, грошово-кредитній політиці можуть зашкодити або, навпаки, посприяти його розвитку? СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 60
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”

Замовлення

Замовлення