Готові роботи
Актуальна проблема менеджменту в організації (ПАТ "Гідросила")

Актуальна проблема менеджменту в організації (ПАТ "Гідросила") (ID:179131)

РозділМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 4
Зміст Актуальна проблема менеджменту в організації (ПАТ "Гідросила")
Ціна(грн.) 30
Зразок роботи:
Актуальна проблема менеджменту в організації (ПАТ "Гідросила") Ефективний розвиток українських підприємств виробничої сфери на сучасному етапі розвитку національної економічної системи ускладнюється станом і перспективами зовнішнього середовища, відмінною рисою якої є розвиток явищ посткризової економічної стагнації, а також властива вітчизняній економіці сировинна орієнтація, що підсилюється на тлі глобального переходу до економіки знань. Розвиток виробничих господарюючих суб'єктів в економіці знань передбачає необхідність підвищення ефективності використання організаційного, людського і інформаційного потенціалів підприємства, що не представляється можливим за відсутності практики застосування орієнтованих на інноваційний розвиток механізмів менеджменту, цільової установкою реалізації яких має стати раціональний розподіл обмежених людських, інформаційних та часових ресурсів забезпечення поступальної динаміки організацій, що, в свою чергу, диктує необхідність перепроектування процесів організації управління як базової функції менеджменту суб'єктів господарювання виробничої сфери. ПАТ «Гідросила» – виробник гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем. У СНД і країнах Балтії підприємство займає лідируючі позиції з розробки та виробництва гідромашин для тракторів, комбайнів, сільськогосподарських, будівельно-дорожніх та інших мобільних машин, і на сьогоднішній день виробляє насосів НШ і вузлів АПМ більше, ніж всі інші виробники аналогічної продукції у цих країнах разом узяті. Слід виділити основні загальні проблеми менеджменту ПАТ «Гідросила», вирішення яких необхідне для побудови системи в умовах економіки знань:

Замовлення

Замовлення