Готові роботи
Стратегія виходу підприємства з кризового стану

Стратегія виходу підприємства з кризового стану (ID:26957)

ПредметМенеджмент
Тип роботи курсова
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 45
Зміст Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії подолання Кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикрзового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3 Стратегія виходу підприємства з кризового стану Розділ 2. Діагностика фінансово-майнового стану Комунального підприємства “шполянські теплові мережі” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.3. Діагностика кризового стану підприємства Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії виходу Кп “шполянські теплові мережі” з кризового стану Висновки Список використаної літератури Дослідження тематики антикризового управління, що було здійснено в даній роботі, дозволило зробити наступні висновки. Криза – це особливий стан у розвитку підприємства, який визначається внутрішніми і зовнішніми об`єктивними і суб`єктивними чинниками. Кризу також можна розглядати як об`єктивно обумовлену стадію життєвого циклу діяльності фірми, коли негаразди примушують здійснювати поновлення, модернізацію і реконструкцію. Основні причини винекнення кризового стану в діяльності підприємств розглядено на прикладі КП “Шполянські теплві мережі”. У 2005 році підприємство мало збитки у сумі 1939 тис. грн., які обумовлювалися наступними причинами: -досить низька температура зовнішнього повітря на протязі листопада-грудня 2006 року і, в результаті цього, населенням, де відсутні лічильники, фактично використана більша кількість теплової енергії, ніж нарахована у відповідності з затвердженими Кабінетом Міністрів України нормами споживання; -несвоєчасний початок та дострокове закінчення опалювального періоду по причині заборгованості по використанню газу теплопостачальними підприємствами; -нерегулярне централізоване водопостачання квартир житлових будинків; -криза неплатежів. Підприємство зазнає великих збитків унаслідок систематичних неплатежів споживачами послуг теплопостачання; спостерігається кризова витрата засобів підприємства і власного капіталу; відбувається стійке погіршення ефективності підприємства, при якій не видні спроби керівництва змінити положення і не виявлені ознаки існування фінансової стратегії і стратегії розвитку підприємства. Як показує оцінка роботи комунального підприємства "Шполянські тепломережі" за 2006 рік, колектив підприємства забезпечив безперебійне теплопостачання споживачів, які своєчасно розрахувалися за газ і надані послуги по його транспортуванню, та досягнуте скорочення загальних обсягів використання газу у відповідності з Указом Президента України в порівнянні з минулим роком на 17,2 %. У результаті комплексного аналізу фінансово-економічної діяльності і діагностики банкрутства Шполянських тепломереж з використанням спеціальних фінансових моделей був зроблений висновок про глибоку фінансову кризу і про високу імовірність настання банкрутства. Виходячи з перерахованих вище висновків можна стверджувати, що досліджуване підприємства знаходиться в кризовому стані і для висновку його з кризи необхідне залучення зовнішньої допомоги, що приймає форму його санації. У третьому розділі роботи сформовані мета і механізми стратегії виведення підприємства з кризового стану, буде запропонована форма санації і будуть проведені необхідні економічні розрахунки, що підтверджують перспективність застосування саме цього рішення і пропонованих механізмів антикризового керування. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.03р. № 538, комунальна господарство КП "ШПТМ" визначило наступні антикризові заходи: - постійно проводити роботу з боржниками за використану теплову енергію шляхом їх відключення від мережі; - передачі матеріалів до арбітражного суду; - проведення пропаганди через засоби масової інформації. В роботі запропонована програма реорганізації підприємства, яка припускає створення окремих самостійних структурних підрозділів та досягнення самооплатності нових підприємств. За результатами розрахунків у випадку реалізації проекту вкладники збільшать вартість свого капіталу на 51%. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Зміст політики антикризового управління підприємством Таблиця 1.1. Оцінна шкала для моделі Альтмана. Рис. 2.1 Організаційні структура КП “Шполянські тепломережі” Таблиця 2.1. Основні виробничі показники КП “ШПТМ” за 2005 - 2006 р. Таблиця.2.2. Аналітичний нетто Таблиця.2.3. Показники ліквідності і платоспроможності Таблиця 2.4. Динаміка коефіцієнтів оцінки капіталу, 2004 – 2006 рр. Таблиця 2.5. Показники аналізу ефективності діяльності КП “ШПТМ” Таблиця.2.6. Показники ліквідності і платоспроможності КП «ШПТМ» Таблиця 2.7. Аналіз імовірності банкрутства за моделями Альтмана та “низьколіквідних активів” Таблиця 3.1. Доходи КП»ШПТМ» по періодах за різними сценаріями розвику Таблиця 3.2. Розрахунок фінансового результату за рік Таблиця 3.3. Аналіз беззбитковості Таблиця 3.4. Грошові потоки проекту Таблиця 3.5. Розподіл прибутку (1 року) Таблиця 3.6. Структура інвестиційного портфеля
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет