Готові роботи

Менеджмент (ID:276044)

РозділМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 2
Зміст Завдання 1 Ви – менеджер з персоналу великого машинобудівного підприємства ВАТ «ЕКСПО», загальна чисельність працівників якого становить 3500 осіб. Частка робітників становить 75%. Протягом 2010 року з підприємства вибуло 15% персоналу, серед яких 2/3 – робітники. Основною причиною вибуття було звільнення працівників за власним бажанням (70%), 20% працівників звільнила адміністрація за порушення трудової дисципліни і 10% - за прогули. Разом із цим, на роботу було прийнято 108 осіб, у т.ч. 80% слюсарів та фрезерувальників. Всього на підприємстві працює 78 керівників різних підрозділів, чисельність яких у 2010 році збільшилась на 5 осіб. Здійсніть аналіз стану та плинності кадрів на підприємстві з різних причин, різних категорій посад персоналу та розрахуйте показники плинності кадрів. Аналіз плинності кадрів на ВАТ «ЕКСПО» у 2010 році Показник звітний рік Загальна чисельність осіб, усього, у т.ч.: 3500 робітників Вибуло працівників, осіб, усього, у т.ч.: робітників Звільнено осіб: за власним бажанням за порушення трудової дисципліни за прогули Прийнято осіб, в т.ч.: 108 слюсарів та фрезерувальників 108*80/100 = 86 Коефіцієнт оновлення персоналу Коефіцієнт плинності персоналу Коефіцієнт вивільнення робітників Коефіцієнт стабільності персоналу Завдання 2 Розробити критерії ефективності роботи підприємства й складіть перелік критеріальних показників ефективності роботи підприємства. Критеріальні показники ефективності роботи підприємства № Перелік показників Спосіб розрахунку Керівники та підрозділи системи управління організації
Ціна(грн.) 40

Замовлення

Замовлення