Готові роботи

Менеджмент персоналу (ID:55200)

РозділМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 18
Зміст Комплексне завдання Стисло опишіть підприємство (назва, форма власності, рік заснування, сфера діяльності, мета діяльності, конкурентні переваги), на якому Ви працюєте (чи іншу українську компанію за Вашим вибором). Здійсніть аналіз кадрового стану підприємства (чисельність працюючих – загальна та за категоріями, вікова, статева, освітня структури тощо). Особливу увагу зверніть на ступінь згуртованості та рівень соціального розвитку колективу. Надайте пропозиції щодо покращення існуючого стану. Варіант 8 Розрахункове завдання На основі вихідних даних необхідно розрахувати чисельність персоналу по нормах обслуговування. Формули для розрахунків і їхня послідовність наведені в методичних вказівках до рішення завдання. № п/п Види робіт з обслуговування агрегату Час викоання операції (год) Кількість операцій за зміну 1. Завантаження агрегату 0,02 60 2. Контроль робочого процесу 0,08 120 3. Вивантаження агрегату 0,03 60 Кількість агрегатів – 8; режим роботи агрегатів – двозмінний; к-сть агрегатів, що в працюють в 1-у зміну - 8; к-сть агрегатів, що в працюють в 2-у зміну - 4; корисний фонд часу одного працівника за зміну – 7 годин; час на додаткові операції по обслуговуванню агрегату -1,4 години; коефіцієнт перерахування явочної чисельності в облікову – 1,15. Аналітичне завдання Розгляньте посадову інструкцію, наведену нижче. Використовуючи її як зразок, розробіть посадову інструкцію менеджера з підбору персоналу великої організації. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення