Готові роботи
Ідентифікаційна експертиза фурнітури для одягу

Ідентифікаційна експертиза фурнітури для одягу (ID:255143)

ПредметМитна справа
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 135
Зміст ЗМІСТ ВСТУП…………………………….……………………………………………….8 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА МИТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ІМПОРТІ ФУРНІТУРИ ДЛЯ ОДЯГУ ………………...........................................................................................10 1.1. Стан ринку фурнітури для одягу в Україні та перспективи його розвитку.…………………………………………………………………….…….10 1.2. Вимоги до якості, маркування та пакування фурнітури для одягу……….13 1.3. Регламент проведення ідентифікаційної експертизи фурнітури для одягу.……………………………………………………………………………24 1.4. Нормативно-правове регулювання митних процедур при імпорті фурнітури для одягу…………………………………………………………...28 РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ФУРНІТУРИ ДЛЯ ОДЯГУ……………………………………………………………………………..36 2.1. Організація, об’єкти та методи досліджень…………………………………36 2.2. Товарознавча характеристика асортименту фурнітури для одягу………...40 2.3. Визначення критеріїв та методів експертизи фурнітури для одягу………47 2.4. Ідентифікаційна експертиза фурнітури для одягу та оформлення її результатів для митних цілей…………………………………………………….60 РОЗДІЛ 3. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ІМПОРТІ ФУРНІТУРИ ДЛЯ ОДЯГУ…………………………………………………………………………….62 3.1. Визначення коду застібок-блискавок згідно з УКТЗЕД………………….62 3.2. Аналіз визначення митної вартості та нарахування митних платежів на застібки-блискавки……………………………………………………….............66 3.3. Аналіз митних процедур при імпорті застібок-блискавок згідно з митною декларацією………………………………………………………………………70 3.4. Розроблення пропозицій щодо запобігання митним ризикам при імпорті фурнітури для одягу……………………………………………………………..83 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..95 ДОДАТКИ……………………………………………………………………….102
Ціна(грн.) 400
Зразок роботи:
ВСТУП Фурнітура для одягу в Україні є продукцією, що користується високим попитом.. Вона допомагає не тільки створювати унікальні колекції нового одягу, а й додавати оригінальність старим виробам. Фурнітура широко використовується як в пошитті нових виробів, так і в ремонті вже готового одягу, головних уборів, аксесуарів, взуття. Актуальність теми. Якісна фурнітура від виробника - гарантія успішного розвитку і стабільності бізнесу. Це цілком закономірно, оскільки фурнітура є одним з основних критеріїв, за яким оцінюється якість готового виробу. На жаль, сьогодні вітчизняний ринок насичений фурнітурою, яка не відповідає вимогам сучасного швейного виробництва. Але бажання заощадити на покупці цієї продукції, або співпраця із сумнівними постачальниками може призвести до негативних наслідків і зниження попиту на швейні вироби. Незважаючи на зусилля вітчизняних виробників фурнітури для одягу по відновленню виробництва, понад 90% внутрішнього ринку займають імпортні товари. При цьому основними постачальниками є Китай (близько 50%), Росія (30-35%) і Туреччина (5-10%), а ексклюзивними - компанії із Західної Європи: в основному із Італії та Німеччини. З огляду на значні обсяги імпорту фурнітури для одягу проводиться велика кількість митних експертиз, оскільки від вартості товару залежить їх митна вартість. Тому, вивчення порядку і особливостей проведення експертизи фурнітури для одягу, при їх митному оформленні, має важливе значення в сфері державного регулювання імпорту, що й обумовлює актуальність теми роботи. Метою даної роботи є аналіз ринку фурнітури для одягу в Україні та вивчення митних процедур при імпорті фурнітури для одягу, зокрема застібки-блискавки. Завданням моєї дипломної роботи є: 1) дослідження стану ринку фурнітури для одягу в Україні; 2) ознайомлення з вимогами до якості, маркування та пакування фурнітури для одягу; 3) вивчення нормативно-правове регулювання митних процедур при імпорті фурнітури для одягу; 4) вивчення товарознавчу характеристику асортименту фурнітури для одягу в Україні; 5) проведення ідентифікаційну експертизу фурнітури для одягу та оформити її результатів для митних цілей; 6) визначення код фурнітури для одягу, а саме застібки-блискавки; 7) визначення митної вартість та аналіз нарахування митних платежів на фурнітуру для одягу; 8) аналіз митних процедур при імпорті фурнітури для одягу згідно з митною декларацією; 9) розроблення пропозицій щодо запобігання митним ризикам при імпорті фурнітури для одягу. Об’єкт дослідження – фурнітура для одягу на ринку України, зокрема застібки-блискавки, що ввозяться в Україну. Предмет дослідження – митні процедури при імпорті фурнітури для одягу. До основних методів, які мною було використано при написанні даної роботи, належать: методи аналізу, узагальнення та економіко-статистичні методи. Публікації. За результатами досліджень опубліковано наукову статтю: Дубина В.С. назва статті // Ідентифікаційна експертиза фурнітури для одягу: зб. наук. ст. студ.: у 2-х ч. – К.: КНТЕУ, 2018. – Ч. – С. Структура роботи. Магістерська робота складається з вступу, 3 розділів, висновків та пропозицій, 4 таблиць, 18 додатків, списку використаної літератури. Містить 44 сторінки друкованого тексту. ВИСНОВКИ В результаті вивчення мною теми «Митні процедури при імпорті фурнітури для одягу», можна сказати, що майже 60% товарів, які є предметом продажу, являються імпортними, даний відсоток, на жаль, з кожним роком стає все більшим. Тема даної роботи є актуальна в Україні, адже більша частина швейної фурнітури також є імпортною, займає близько 70% всього ринку фурнітури для одягу в Україні. Вона є досить важливою складовою в легкій промисловості України. Вітчизняних виробників фурнітури для одягу близько 10. Найбільший обсяг швейної фурнітури є китайського виробництва. Значна частина також є і європейського походження. Під час проведення експертизи фурнітури для одягу, було визначено що, фурнітура для одягу класифікується в 96 групі, згідно з УКТЗЕД та всі надані зразки відповідають коду заявленому декларантом. Проаналізувавши наданий пакет документів, на здійснення митного оформлення застібки-блискавки в митному режимі ІМ40ДЕ, можу сказати, що декларантом не було допущено помилок при визначені митної вартості товарів, нарахуванні митних платежів та декларація форми МД-2 була заповнена вірно, згідно з наказом Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.12. Декларантом при оформленні товару за декларацією UA500200/2018/008987 (додаток Б), було проведено фізичний огляд, перед подачею декларації, що свідчить про його компетентність та дозволило уникненню порушень митних правил. Також при митному оформлені застібок блискавок, Департаментом податкових та митних експертиз, була проведена експертиза щодо правильності визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, підтверджено висновком №82973. Підвівши підсумки, можу сказати, що товар, застібка-блискавка, пройшов усі передбачені законодавством митні формальності і може бути випущений у вільний обіг на території України. Для підтримки національного виробника, я вважаю, що потрібно внести зміни в заходи тарифного регулювання. Також, митним органам потрібно удосконалити технічні засоби митного контролю, для покращення митного оформлення. Одною з пропозицій, щодо митного оформлення товарів на території України, є можливість здійснення митного оформлення в будь-якій внутрішній митниці чи в пункті пропуску цілодобово, що прискорить дану процедуру.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет