Готові роботи
Проблема реформування Ради Безпеки ООН

Проблема реформування Ради Безпеки ООН (ID:179207)

РозділМіжнародні відносини
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 30
Зміст ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 210
Зразок роботи:
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН Масштабні події світового значення, що мали місце після завершення Другої світової війни і перемоги людства над фашизмом, кардинально змінили існуючий світопорядок. Ці зміни торкнулися не тільки політичної карти світу, а й загального клімату планети, обумовленого створенням і подальшим розвитком нової універсальної платформи міжнародного співробітництва держав – Організації Об'єднаних Націй, яка не тільки займає центральне місце в системі міждержавних організацій, але і грає виняткову роль в сучасному міжнародно-політична розвитку. У світлі останніх подій – загострення існуючих і виникнення нових міжнародних конфліктів, загрози міжнародного тероризму в особі «Аль-Каїди» і «Ісламської держави», масового і брутального порушення прав людини в результаті діяльності останніх – як ніколи раніше актуалізується питання удосконалення діяльності ООН і її адаптації до серйозної зміни міжнародно-політичного ландшафту. Перед Організацією постають додаткові завдання, для вирішення яких потрібно вдосконалення існуючих, більше того – створення нових механізмів функціонування. Назріло питання реформування ООН. Розмова про назрілу необхідність змін в ООН ведеться вже давно, але на початку нового тисячоліття ця тема стала особлива актуальна. Очевидно, що в нинішній, досить складній міжнародній обстановці основний фокус уваги в цьому процесі повинен бути зосереджений на реформуванні Ради Безпеки ООН як головного органу, відповідального за підтримку міжнародного миру і безпеки [3, с. 207]. РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН Для ефективної роботи і швидкого прийняття рішень. Після закінчення Другої світової війни стало зрозуміло, що необхідно якомога швидше змінювати громіздку і малоефективну міжнародну організацію Лігу Націй. Відсутність швидкого та ефективного міжнародного механізму безпеки призвело до того, що вибухнула Друга світова війна. Більшість країн погодилося з ідеєю створення системи «колективної безпеки», яка зародилася в Європі в 18-м столітті, а потім почала розвиватися після кривавої Першої світової війни. Ні у кого не було сумнівів в тому, що необхідно мати авторитетну міжнародну організацію, яка могла б в критичній ситуації діяти стрімко і результативно. Через 70 років з дня створення Рада Безпеки можна сказати, що вона не виконала свого завдання. Вдалося уникнути Третьої світової війни, але це стало можливим завдяки наявності такого стримуючого фактору, як ядерна зброя, а не завдяки консенсусу з питань безпеки п'яти постійних членів РБ ООН. У той же час регіональні війни і локальні конфлікти тільки набирають силу. За масштабами руйнувань і численних жертв їх вже можна порівняти з минулими світовими війнами. Однак Рада Безпеки ООН не в силах не тільки зупинити їх, але і приблизно покарати винуватців [11].

Замовлення

Замовлення