Готові роботи
Наймана праця: суть та еволюція.

Наймана праця: суть та еволюція. (ID:179211)

РозділМікроекономіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 32
Зміст Зміст ВСТУП 1. СУТЬ ПОНЯТТЯ „НАЙМАНА ПРАЦЯ” ТА ЇЇ ВИДИ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 225
Зразок роботи:
1. СУТЬ ПОНЯТТЯ „НАЙМАНА ПРАЦЯ” ТА ЇЇ ВИДИ Дослідження еволюції поглядів на поняття найманої праці і її види необхідно для визначення основних параметрів сучасного підходу до формування теорії трудових відносин (такого роду теорія повинна носити синтетичний характер, інтегруючи положення різних шкіл і напрямів економічної думки, а також суміжних з економікою наук – соціології, психології, політології та т. п.) і практиці їх регулювання. Слід зазначити, що в спеціальній літературі погляди на природу трудових відносин і характер їх розвитку на підприємстві і в суспільстві в цілому аналізуються переважно в контексті шкіл і напрямків теорії менеджменту: від «фордизму», коли людина з властивими їй трудовими навичками розглядалося в якості своєрідного « гвинтика »в функціонуванні загального механізму підприємства, до біхевіоризму, в рамках якого значна увага приділяється внутрішнім переживанням особистості в процесі здійснення трудової діяльності, особливостям гуманізації процесу праці [21]. Носієм трудових відносин в суспільстві є працююча частина населення, яка представляє об'єкт, для дослідження такими дисциплінами, як: економіка і соціологія праці. Вивчення ресурсів для трудової діяльності має велике значення при оцінці ринку праці та проведенні державою відповідної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та його зайнятості. 1. ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ Для повного і правильного розуміння процесів, що відбуваються сьогодні необхідно заглянути в минуле, а саме: простежити, як з плином часу і зміною суспільно-економічних формацій трансформувалося поняття і правове регулювання найманої праці. Початок відділення особистого найму на роботу від найму майнового і відокремлення першого в самостійний договірний тип було покладено в Римському праві. «Прототипом сучасних зобов'язань з надання послуг вважається римський інститут (наймання послуг). За договором найму послуг в користування передавалася особлива цінність, робоча сила людини », – вказує А. І. Степанов [14, с.152]. У той же час, звичайний наслідок найму праці – підпорядкування працівника хазяйській владі наймача – було в Римі простим побутовим явищем, яке не відносилося до галузі цивільного права. Спочатку об'єктом найму виступала праця рабів і вільновідпущеників. Згодом договір найму послуг став охоплювати практично будь-які види трудової діяльності, що було обумовлено потребою наймача закріпити за собою необхідний контингент робочих рук і бажанням працівника зберегти свободу розпоряджатися своєю працею. Це і стало стимулом до розвитку спеціального законодавства про найману працю [6, с.243].

Замовлення

Замовлення