Готові роботи

Задачі з мікроекономіки (ID:27267)

ПредметМікроекономіка
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 4
Зміст Задача Функція короткострокових сукупних витрат фірми задана рівнянням: ТС = 190 + 53Q, де ТС – сукупні витрати в тис.грн., а Q – обсяг випуску продукції в тис.одиниць Визначте постійні, середні змінні, середні сукупні і граничні витрати фірми, якщо обсяг випуску продукції становить 10 тис. одиниць Зак рахунок кредиту фірма розширює виробництво і втілює нові технології. Внаслідок цього фіксовані витрати фірми зросли на 50 тис.грн., середні змінні витрати на одиницю продукції знизились до 40 грн., обсяг випуску зріс до 20 тис.одиниць продукції Запишіть нове рівняння сукупних витрат і обчисліть середні постійні, середні змінні, середні сукупні і граничні витрати за нових умов: Задача Трикотажна майстерня при постійних витратах, що дорівнюють 150 грн., за рахунок різного обсягу залучення змінного ресурсу, змінює денний випуск дитячих футболок так як наведено в таблиці Змінний ресурс, од. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Випуск футболок, шт. 5 15 30 50 75 95 110 120 125 Ціна одиниці змінного ресурсу дорівнює 20 грн Визначте: 1. оптимальний обсяг випуску і прибуток фірми, якщо ціна футболок дорівнює 3 грн. Всі необхідні дані, що будуть обчислені, занесіть в таблицю 2. за умов, що ціна змінюється, визначте, за якого рівня ціни фірма буде мати нульовий прибуток, за якого – неодмінно зупинить виробництво Задачу розвязати аналітично і графічно Задача Виробнича функція фірми у короткостроковому періоді задана рівнянням: Q= 1000L – L2. Фірма реалізує продукт на конкурентному ринку за ціною 0,1 грн. за штуку. На ринку праці фірма є монополістом, а функція пропозиції цієї праці має вигляд: L = 0,5W – 20. Знайдіть аналітично і графічно оптимальний обсяг використання праці (L, осіб за тиждень), і заробітну плату, що сплачує фірма (W, грн. за тиждень)
Ціна(грн.) 10

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет