Готові роботи
Економіко-математичні моделі формування основних показників діяльності банківських установ на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк

Економіко-математичні моделі формування основних показників діяльності банківських установ на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк (ID:138791)

ПредметМоделювання економіки
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 350
Зміст ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Основні принципи функціонування комерційних банків 1.2. Показники діяльності банківських установ 1.3. Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ 2.1 Економіко-математична модель динаміки активів та пасивів комерційного банку 2.2 Метод рейтингового оцінювання діяльності банку 2.2.1 Модель CAMELS 2.2.2 Модель В.С. Кромоносова 2.2.2 Модель EUROMONEY 2.2.3 Метод П.В. Матвієнко 2.2.4 Порівняльна характеристика моделей CAMELS, EUROMONEY, В.С. Кромоносова та методу П.В. Матвієнко 2.3 Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ПРИКЛАДІ КБ ПРИВАТБАНК ЗАСОБАМИ JAVA 3.1 Математична модель рейтингової оцінки діяльності банку на прикладі КБ ПриватБанк 3.2 Обґрунтування вибору середовища та мови програмування 3.3 Програмний продукт оцінки основних показників діяльності банківських установ 3.4 Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
Актуальність визначається тим, що своєчасне виявлення й усунення негативних процесів і тенденції в розвитку банківської системи країни, яке забезпечується за рахунок використання фінансової інформації та аналітичних висновків, зроблених на основі економіко-математичного моделювання, є необхідною складовою ефективної роботи банківської установи. Метою курсової роботи є дослідження комплексу економіко-математичних моделей процесів формування основних показників діяльності комерційних банків та розробка програмного продукту. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення ряду таких завдань:  провести теоретичний аналіз предметної області;  дослідити та проаналізувати існуючі методи та моделі формування показників банківської діяльності;  розробити програмний продукт. Об’єктом дослідження є діяльність банківських установ. Предметом виступають методи та моделі процесів формування та управління основними банківськими показниками. Теоретичною та методологічною базою даної роботи стали такі використані джерела як Закон України «Про банки та банківську діяльність», Закон України «Про Національний банк України», періодичне видання «Вісник Національного Банку України», періодичне видання «Банківська справа», а також інші наукові статті, монографії, посібники вчених та фахівців. Під час виконання курсової роботи були використані такі методи дослідження: теоретичного аналізу, математичного моделювання, формування структури інформаційного аналізу, методи теорії програмування. Практичне значення полягає в тому, що основні положення курсової роботи мають важливе значення для вдосконалення процесів дослідження та планування показників діяльності банківських установ, а розроблений програмний додаток сприяє наочності отриманих результатів та швидкому процесу їх розрахунку.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет