Готові роботи

ЄУФІМБ, варіант № 8, Дослідження операцій, №1386 (ID:13991)

РозділМоделювання економіки
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 21
Зміст 8. В чому суть балансового методу досліджень? 40. Ітераційний метод розв’язування задач теорії ігор Задача №1 Попит на газети має наступний закон розподілу: Таблиця 1 Обсяг попиту на газети 0 10 20 30 40 50 Число днів, коли має місце такий попит 3 17 37 29 12 2 Тарас закуповує газети по Qz = 0,2грн., а потім продає їх за ціною Qр = 0,8 грн. Коли в нього залишається товар, наступного дня в нього беруть ці газети тільки по Qv = 0,1грн. Провести розрахунок прибутку за умови, що попит на газети визначається даними таблиці №1. Задача №2 При виготовленні невеликої серії машин конструктор помітив, що попит із боку клієнтури на одну деталь важливу для цієї машини, підпорядковується наступному розподілу ймовірностей: Таблиця 4 Попит r (число деталей на машину) 0 1 2 3 4 5 6 >6 Ймовірність p (r) 0,02 0,05 0,15 0,41 0,24 0,08 0,05 0 Витрати зберігання деталі l встановлені в Сз = 100 грн., витрати від нестачі Ср оцінюються в 1000грн. Бажано підрахувати оптимальний запас цієї окремої деталі на одну машину з тим, щоб врахувати її виготовлення у встановленовленні серії. Задача №3 Група фінансистів вирішила пустити в продаж «Нове пиво», зробивши капіталовкладення в 10 млн. грн. Таблиця 6 Величина інвестування Прибуток, млн.. грн. 1 зона 2 зона 3 зона 0 0 0 0 1 0,07 0,18 0,05 2 0,13 0,22 0,1 3 0,17 0,24 0,19 4 0,18 0,25 0,20 Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення